Zalety przenośnika rurowo-łańcuchowego

 • na długich odcinkach transportowych nie ma konieczności instalacji magazynów pośrednich, dzięki
  czemu nie powstają źródła zapłonu
 • konstrukcja w dużej mierze nie posiadająca miejsc niedostępnych, niewielkie niszczenie ziarenek materiału i nieznaczne zużycie
  dzięki małemu tarciu
 • prowadzenie liniowe 3D (ze ślimakami, przez wiele odcinków i napędy możliwe tylko warunkowo; pochylenie odcinka transportowego jest ściśle uzależnione od transportowanego produktu)
 • bezproblemowy transport pionowy
 • zmniejszone zużycie energii
 • zabezpieczony przed przejściem płomieni dzięki dużej ilości komór
 • transport materiału sypkiego możliwy jednocześnie w dwóch kierunkach
 • łatwe czyszczenie przy zmianie produktu
Schneckenförderer (oben) im Vergleich zum Rohrkettenförderer (unten)
Schneckenförderer (oben) im Vergleich zum Rohrkettenförderer (unten)

Zalety przenośnika ślimakowego

 • oszczędność kosztów przy krótszych odcinkach
 • ma mniejsze zapotrzebowanie na miejsce