Zalety przenośnika rurowo-łańcuchowego

 • nadaje się na krótkie odcinki z małą ilością zmian kierunku
 • nie ma konieczności montażu filtrów
 • nieznaczne koszty eksploatacji i
  zużycia energii
 • mniejsze niszczenie ziarenek
  materiału sypkiego
 • niemożliwe blokady w systemie
 • w przypadku materiałów łatwopalnych lub wybuchowych możliwość oszczędnej ochrony poduszką azotową
 • możliwość zachowania dyrektywy
  ATEX bez wysokich nakładów
 • mniejsze zużycie
 • bezproblemowe zatrzymanie i ruszenie, także z produktem
 • dowolna ilość zasypów i wysypów

Zalety przenośnika w technologii pneumatycznej

 • bardzo dobre dostosowanie przy dłuższych odcinkach transportu
  dzięki ciasnemu kanałowi
 • możliwość realizacji dłuższych
  odcinków transportowych w jednej instalacji