Uniwersalny system transportu
dla przemysłu recyklingowego

Elastyczny transport surowców wtórnych przenośnikiem łańcuchowo-rurowym Schrage
Elastyczny transport surowców wtórnych przenośnikiem łańcuchowo-rurowym Schrage

Przemysł recyklingowy przeżywa światowy boom
związany ze stałym wzrostem wagi produkcji
wysokiej jakości surowców wtórnych w
kontekście wzrostu cen surowej ropy naftowej i
redukcji zasobów surowców naturalnych.

To sprawia, że przemysł recyklingowy obejmuje swym
zasięgiem najróżniejsze branże i dziedziny, jak np.
recykling opakowań szklanych, recykling makulatury,
recykling metali i tworzyw sztucznych.

Wydajny i uniwersalny system transportu bliskiego

Oferta urządzeń mechanicznych i maszyn wykorzystywanych do wewnętrznego transportu materiałów sypkich jest tak samo bogata, jak spektrum materiałów przeznaczonych do recyklingu. Który system transportowy nadaje się najlepiej do zastosowania w danym przypadku? W obliczu stale rosnących kosztów eksploatacji i energii przy wyborze należy przede wszystkim uwzględnić ekonomię eksploatacji i w oparciu o nią wybrać najbardziej wydajny system.


Wszystko to sprawia, że pod rozwagę warto również wziąć przenośnik łańcuchowo-rurowy: ten system transportowy wyróżnia bowiem wysoka wydajność oraz uniwersalnych charakter i jednocześnie znacznie niższe zużycie energii niż w przypadku innych rozwiązań alternatywnych. Przykładowo przy wydajności rzędu 60 m³/h i 50 m długości w płaszczyźnie poziomej lub 30 m
w płaszczyźnie pionowej przenośnik łańcuchowo-rurowy zużywa zaledwie 9,2 kW energii. Zamknięta konstrukcja systemu zapewnia ponadto bezpieczeństwo i ekologiczny charakter transportu recyklingowanych odpadów w obrębie zakładu.

Wieloletnie doświadczenie to
gwarancja naszego sukcesu

Podstawowa zasada jest równie prosta, co genialna: przenośnik łańcuchowo-rurowy składa się – w swej podstawowej formie – z jednostki napędowej, naprężni, łańcucha z zamontowanymi krążkami transportowymi oraz odcinka transportowego i powrotnego. Pracujący obiegowo łańcuch przenośnika przenosi materiał sypki bezpośrednio na miejsce przeznaczenia. Schrage Conveying Systems od lat rozwija i udoskonala ten system transportu. Niezwykle bogate know how, które zbieramy od lat zgłębiając tajniki transportu materiałów sypkich sprawia, że przenośniki z Friedeburga nie mają sobie równych. Z zacięciem projektowaliśmy rozwiązania uwzględniające mocno zaawansowane formy linii do transportu najbardziej kłopotliwych materiałów sypkich – również w sytuacjach, gdy inne rozwiązania dawały za wygraną.

 

W dzisiejszych czasach transport przenośnikami łańcuchowo-rurowymi materiałów sypkich o najdrobniejszym uziarnieniu, jak np. pył filtracyjny czy proszek aluminiowy jest tak samo łatwy,
jak w przypadku materiałów gruboziarnistych, np. stłuczki szklanej czy złomu elektronicznego. Zamknięty system zapobiega wydostawaniu się pyłów, gazów i zapachów oraz gwarantujekomfortowy przesył materiałów sypkich i wysokie bezpieczeństwo eksploatacyjne.
Limit długości przenośnika łańcuchowo-rurowego wynosi w standardowych warunkach do 60 m
w płaszczyźnie poziomej i do 40 m w płaszczyźnie pionowej. Jednak nawet dłuższe odcinki nie stanowią dla nas problemu – dzięki możliwości łatwego łączenia kilku instalacji. Osiągnięcie wymaganej wydajności umożliwia pięć różnych rozmiarów konstrukcyjnych, w których oferujemy nasze przenośniki (typ 115, typ 135, typ 160, typ 200 oraz typ 270). Na etapie projektowania przenośnika wielką rolę odgrywa również sam rodzaj materiału sypkiego – jego sypkość, lepkość, toksyczność, właściwości ścierne i agresywność chemiczna. To dlatego właściwości materiału sypkiego i lokalne uwarunkowania decydują o optymalnym doborze materiałów i konstrukcji przenośnika.

Łatwy transport na odcinkach pionowych

W przeciwieństwie do przenośnika taśmowego przenośnik łańcuchowo-rurowy umożliwia również bezproblemowy transport w pionie. Innym sprawdzonym rozwiązaniem jest gruszkowata forma linii umożliwiająca zbieranie pozostałości nosiwa i doprowadzanie go ponownie na taśmę. Częstym rodzajem zastosowania przenośników łańcuchowo-rurowych w układzie pionowym jest napełnianie silosów. Kompaktowe rozmiary i ekonomiczny charakter sprawiają, że przenośniki łańcuchowo-rurowe znajdują obecnie zastosowanie w prawie wszystkich gałęziach przemysłu recyklingowego.

 

 

Recykling tworzyw sztucznych:
drobnoziarniste proszki i granulat

W recyklingu tworzyw sztucznych obróbcie poddawane są odpady PVC, jak np. wykładziny podłogowe, stolarka okienna, rury i plandeki, z których wytwarza się wysokiej klasy granulat PVC. Przenośniki łańcuchowo-rurowe stosuje się tu przede wszystkim ze względu na ich zamkniętą konstrukcję, ponieważ dla zachowania wysokich parametrów jakościowych recyklingu tworzyw sztucznych kluczową rolę odgrywa czystość przetwarzanego materiału. Można ją jednak uzyskać wyłącznie w przypadku najczystszych rozwiązań transportowych wykluczających skażenie materiału.

Recykling szkła:
stłuczka szklana, dolomit i techniczny węglan sodu

Podobne zasady obowiązują w przypadku recyklingu szkła. W tej branży przenośniki łańcuchowo-rurowe wykorzystywane są jednak również do transportu surowców przeznaczonych do produkcji, na przykład w zastosowaniach, gdzie stosuje się techniczny węglan sodu, piasek kwarcowy, wapień albo dolomit.

Recykling drewna:
wióry, zrębka, trociny

W przypadku recyklingu drewna odpady pochodzące np. ze starych mebli, palet, skrzyń lub przemysłowe odpady produkcyjne są poddawane stosownej obróbce i rozdrabniane. Po oczyszczeniu z resztek metali i tworzyw sztucznych materiał w postaci wiórów lub trocin wymagających transportu z punktu A do punktu B za pomocą przenośnika łańcuchowo-
rurowego jest wykorzystywany np. do produkcji płyt wiórowych.

Recykling metali:
proszek metaliczny i rozdrobniony złom

Utylizacja jest niezwykle „wartościowa“ – szczególnie w zakresie recyklingu metali. Umożliwia
ona bowiem odzysk różnego rodzaju metali i tworzyw sztucznych. Z jednej strony pomaga chronić zasoby naturalne i środowisko, z drugiej zaś umożliwia redukcję kosztów wytwarzania nowych produktów. Przenośniki łańcuchowo-rurowe pozwalają na bezproblemowy transport metalicznego proszku, złomu i drobinek tworzyw sztucznych.

Recykling papieru:
kaolin, węglan wapnia, szlam papierowy

Z kolei w ramach produkcji ekologicznego papieru makulaturowego środki obciążające, jak np. kaolin czy węglan wapnia są doprowadzane do procesu produkcyjnego właśnie przenośnikami łańcuchowo-rurowymi. System nadaje się jednak równie dobrze do łatwego transportu szlamu papierniczego.

Rzetelna wiedza i bogate doświadczenie

Wszystkie opisane wyżej przykłady pokazują, że w przemyśle recyklingowym wiedza na temat procesów poprzedzających i następujących po transporcie odgrywa nie mniejszą rolę niż bogate doświadczenie w dziedzinie transportu bliskiego najróżniejszych materiałów sypkich. Przenośniki łańcuchowo-rurowe już od wielu lat potwierdzają swą codzienną pracą, że bez problemu spełniają wszystkie wymagania i doskonale sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach.

Raport do pobrania tutaj