Zastosowanie przenośnikników łańcuchowo-rurowych w przemyśle cementowym

Przenośnik łańcuchowo-rurowy zużywa niewiele energii

Przenośnik łańcuchowo-rurowy zużywa niewiele energii

Wysoki udział kosztów energii w produkcji cementu oraz coraz silniejsza konkurencja zmusza cementownie do maksymalnego obniżania kosztów. W związku z tym w przemyśle cementowym coraz większego znaczenia
nabiera opalanie pieca obrotowego za pomocą ekonomicznych paliw zastępczych lub odpadów opałowych, takich jak rozdrobnione odpady komunalne i przemysłowe, opony samochodowe, mączka mięsno-kostna, odpady drewniane i inne biomasy. Do wewnątrzzakładowego transportowania tych materiałów sypkich stosowany jest często przenośnik łańcuchowo-rurowy jako elastyczny i niezajmujący dużo miejsca transporter. 

 

Przenośnik łańcuchowo-rurowy jest przenośnikiem transportu ciągłego z kategorii przenośników transportu ciągłego. Składa się on ze stacji naprężania i stacji napędowej, obudów rurowych po stronie odcinka transportowego i odcinka powrotnego oraz krążącego łańcucha przenośnika, na który nawleczone są w równych odstępach tarcze transportowe. Transportowany materiał sypki z wlotu trafia do odcinka transportowego i przenoszony jest za pomocą przymocowanych do napędzanego łańcucha tarcz transportowych. Koniec odcinka podawania lub jego wylot znajduje się w miejscu, do którego ma zostać dostarczony materiał sypki.

 

Obniżanie kosztów eksploatacji i energii

W porównaniu z innymi transporterami przenośnik łańcuchowo-rurowy zużywa niewiele energii i jest bardziej ekonomiczny ze względu na bardzo niskie koszty instalacji i eksploatacji. Prostota procesu transportowego eliminuje problemy z montażem. Także regulacja i sterowanie nie wymaga większego wysiłku — ustawienie strumienia przepływu wymaga jedynie wyregulowania prędkości napędu łańcucha lub dopływu materiału sypkiego.  
Niska prędkość łańcucha korzystnie wpływa na trwałość i sprawia, że instalacja przenośnikowa zużywa się bardzo wolno. Wymagana częstotliwość prac serwisowych i naprawczych jest tak rzadka, że transport lub proces produkcyjny może się odbywać w trybie ciągłym, bez żadnych większych przerw. Należy jedynie co pewien czas naprężać łańcuch i regularnie kontrolować poprzez otwory serwisowe zużycie niektórych części, jak np. tarcze transportowe. 

Trójwymiarowe wyosiowanie w połączeniu z różnymi, dobieranymi zależnie od potrzeb, elementami i średnicami rury umożliwia pokonanie odcinka dowolnego rodzaju, niezależnie od kierunku transportu. Przenośnik łańcuchowo-rurowy jest bardzo wygodny w obsłudze, a dzięki elastycznej konstrukcji można go z łatwością dopasować do miejscowych wymagań. W przeciwieństwie do wielu innych urządzeń można go bez problemu używać jako przenośnika pionowego z zachowaniem 100% teoretycznie wyliczonej przepustowości.

 

Elastyczne i pyłoszczelne transportowanie materiałów sypkich

Przenośniki łańcuchowo-rurowe znajdują zastosowanie w różnych procesach przemysłu cementowego, służąc m.in. do transportu takich materiałów, jak:

  • naturalne surowce używane do wytwarzania cementu;
  • materiał korekcyjny do spiekania;
  • produkty uboczne powstające podczas produkcji cementu;
  • paliwo do opalania pieca;
  • osad z filtra przeciwpyłowego.

 

Obok już wymienionych odpadów opałowych za pomocą przenośnika łańcuchowo-rurowego można także transportować różne inne materiały sypkie, takie jak tlenek glinu lub wapnia, krzemionka, ruda żelaza, gips, anhydryt, pigmenty, kamienie, piasek, popiół lotny, wapień lub klinkier cementowy.
Ze względu na zamknięty obieg transport materiałów sypkich odbywa się z zachowaniem zasad pyłoszczelności, gazoszczelności i hermetyczności, co pozwala uniknąć zanieczyszczania środowiska, zabrudzenia pomieszczeń produkcyjnych i strat materiału. Obieg zamknięty zapobiega ponadto kontaktowi z wilgocią i wchodzeniu przez materiał sypki w reakcje chemiczne.

Przenośnik łańcuchowo-rurowy znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie materiał sypki musi być transportowany z prędkością do 60 m³/h odcinkami o długości 60 m poziomo lub 40 m pionowo. Umożliwia on transportowanie ściernych, toksycznych, wybuchowych, lekko klejących, a także agresywnych chemicznie materiałów sypkich. Przenośnik ten odznacza się też odpornością na ciśnienie wybuchowe i przebicie płomieni oraz może być wykonany w wersji zgodnej z wymaganiami ATEX.

 

Poprzez stały rozwój i wieloletnie gromadzenie know-how firma Schrage z Friedeburga udoskonaliła system łańcuchowo-rurowy na tyle, że jest on używany w wielu lokalizacjach
na całym świecie.

 

Raport do pobrania tutaj