Pełna wydajność:
transport osadów przenośnikiem łańcuchowo-rurowym

Konieczność transportu mokrych osadów i lepkich produktów z punktu A do punktu B stanowi
nie lada wyzwanie zarówno dla przenośników mechanicznych, jak i dla systemów pomp.
Schrage stawia czoła temu problemowi i optymalizuje przenośniki łańcuchowo-rurowe pod
kątem transportu tego typu materiałów. Gładkie powierzchnie uzyskane dzięki zaawansowanym technologiom produkcyjnym, dobór stali szlachetnej o zróżnicowanych parametrach jakościowych
i specjalne materiały, z których produkujemy krążki transportowe gwarantują bezproblemowy transport.

Przenośniki skrojone na miarę

Osad osadowi nierówny! To właśnie dlatego przenośniki z Friedeburga są zawsze idealnie dopasowane do odpowiedniego produktu. W różnych gałęziach przemysłu występują różne rodzaje osadów: np. osady ściekowe i rozdrobnione odpady w przemyśle recyklingowym, mielona kawa i pulpa rybna w przemyśle spożywczym, przecier jabłkowy i wytłoki w przemyśle napojowym, mokry popiół i biomasa pochodzące z elektrowni, itp.


Każdy z tych produktów ma jednak różne właściwości. Dlatego przed przyjęciem zamówienia nasz Dział Techniczny dokładnie analizuje każdą próbkę produktu. Próby transportowe pokazują nam, jaka forma przenośnika i jakie materiały będą odpowiednie dla danego zastosowania. Wiele szczegółów musimy wyjaśnić jeszcze przed rozpoczęciem projektu: Który z pięciu wymiarów konstrukcyjnych (od 115 do 270 mm) umożliwi nam osiągnięcie odpowiedniej wydajności? Generalnie możliwe jest osiągnięcie wydajności nawet do 80 m³/godz. Która forma linii zapewni nam optymalny przepływ produktu? I oczywiście, jaka konstrukcja zapewni w konkretnym przypadku energooszczędną i niskonakładową eksploatację przenośnika? Nasi inżynierowie szczegółowo analizują wszystkie te pytania i nic nie pozostawiają przypadkowi.

Przenośnik łańcuchowo-rurowy do transportu wszelkich osadów i produktów lepkich
Przenośnik łańcuchowo-rurowy do transportu wszelkich osadów i produktów lepkich

Odpowiedni osprzęt do
każdego rodzaju osadu

Zależnie od stopnia lepkości danego produktu
nierzadko konieczne jest stosowanie różnych
rozwiązań pomocniczych. Na przykład obrotowe
rozdrabniacze boczne ułatwiające zasyp.

Alternatywnie w strefie zasypu możliwe jest również zastosowanie zbijaków ułatwiających zadawanie materiału. Stacje szczotkowania wykorzystuje się do oddzielania umiarkowanie lepkich produktów od łańcucha przenośnika. Dodatkową pomoc stanowią wykonane z blachy, umieszczone na zboczach zębów koła łańcucha napędowego popychacze wypychające lepkie produkty względnie produkty o niskiej płynności spomiędzy krążków transportowych przenośnika. Rozsądnym rozwiązaniem jest często również montaż systemów wibratorów i dysz umożliwiających wymuszone wydawanie produktu.

 

W samym przenośniku łańcuch można wyposażyć dodatkowo w nadwymiarowe krążki czyszczące lub krążki szczotkowe, elastyczne krążki uszczelniające albo krążki zeskrobujące. Pozwalają one na oczyszczanie wnętrza odcinka transportowego rury i redukują ilość przywierającego materiału.

 

Najważniejsze jednak jest to, że prawie całkowicie pozbawiona martwych obszarów konstrukcja
już od samego początku sprawia, że w systemie nie pozostają żadne resztki.

PRZENOŚNIKI do kłopotliwych produktów

Przenośnik łańcuchowo-rurowy jest urządzeniem gazo-, wodo- i pyłoszczelnym, a jego hermetycznie zamknięta konstrukcja sprawia, że idealnie nadaje się do transportu najbardziej kłopotliwych mediów oraz substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych. Materiały o znacznych właściwościach ściernych, wybuchowych, toksycznych, lepkich lub też agresywnych chemicznie: Przenośnik umożliwia bezzapachowy transport, a w strefach ekstremalnego zagrożenia wybuchem może zostać również zrealizowany w wersji zgodnej z wymaganiami dyrektywy ATEX.

Wszystko dlatego, że obok aspektów kosztowych kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mają najwyższy priorytet na etapie projektowania przenośnika.

 

Wyraźnie widać: traktujemy to niezwykle poważnie. Tylko dzięki temu możemy oferować klientom najlepsze rozwiązania i prawdziwą jakość Schrage. Odnosi się to również do Twojego projektu! Zapraszamy do kontaktu telefonicznego!

Raport do pobrania tutaj