Precyzyjne odważanie:
Mobilny Przenośnik z wagą ramową

Mobilny przestrzennie przenośnik z wagą ramową do dokładnego dozowania produktu
Mobilny przestrzennie przenośnik z wagą ramową do dokładnego dozowania produktu

Potrzebujesz dozowania bezpośrednio z big-bagów?
Mobilnego i jednoetapowego? To możliwe, a dzięki
aszemu mobilnemu przenośnikowi z wagą ramową
stanowi nie tylko znaczne ułatwienie pracy, lecz również
oszczędność kosztów. Bezpyłowy przeładunek zapewnia
ponadto większe bezpieczeństwo obsługi ładunków sypkich.

Wystarczy podstawić przenośnik do odpowiedniego zbiornika lub mieszalnika, zawiesić big-bag, podłączyć system do zasilania sieciowego i gotowe. System przerywa pracę w chwili, gdy sterownik zgłosi osiągnięcie ustawionej ilości pobieranego materiału – z dokładnością do
+/– 200 g.

Przegląd wszystkich korzyści

  • Mobilny przestrzennie przenośnik z modułem wagowym
  • Unikanie zanieczyszczenia produktu przez wysoką skuteczność opróżniania
  • Materiały konstrukcyjne i moduł wagowy dostosowane do materiału sypkiego
  • Brak konieczności stosowania dodatkowych wag i przeładunku wstępnego
  • Precyzyjne odważanie grawimetryczne i dokładne dozowanie (+/– 200 g)
  • Duże bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki całkowicie bezpyłowemu odważaniu i transportowi
  • Możliwość dowolnej kombinacji wszystkich modułów i osprzętu
  • Na życzenie dostępny również w formie stacjonarnego systemu wagowego

Mobilny przenośnik z wagą ramową do bezpyłowej obsługi ładunków sypkich
Mobilny przenośnik z wagą ramową do bezpyłowej obsługi ładunków sypkich
Precyzyjne odważanie grawimetryczne i dokładne dozowanie materiału (+/– 200 g)
Precyzyjne odważanie grawimetryczne i dokładne dozowanie materiału (+/– 200 g)
Celki ciągle odważają materiał do osiągnięcia ustawionej ilości produktu
Celki ciągle odważają materiał do osiągnięcia ustawionej ilości produktu
Zastosowanie szczotek czyszczących umożliwia odważanie produktów lepkich
Zastosowanie szczotek czyszczących umożliwia odważanie produktów lepkich

Potrzebujesz więcej informacji? W tym miejscu znajdziesz raport praktyczny