Przenośniki talerzowe

Przenośnik talerzowy, określany także mianem przenośnika łańcuchowo-ruroweg, to przenośniki do transportu ciągłego do ładunku sypkiego, w przypadku którego łańcuch wyposażony w zabieraki talerzowe prowadzony jest w przewodzie rurowym i przesuwa nosiwo do przodu za pomocą zabieraków. Możliwe jest przenoszenie zarówno pylistych, jak i drobnoziarnistych lub włóknistych ładunków sypkich.
 
Przenośniki talerzowe mogą być wykorzystywane zarówno do przenoszenia w płaszczyźnie poziomej, jaki i pionowej. Nadawanie i wydawanie nosiwa możliwe jest w różnych miejscach. Zaletami są niewielkie zużycie w wyniku ścierania oraz niewielkie specyficzne zapotrzebowanie na energię. Możliwość zastosowania ogranicza względnie krótki możliwy odcinek przenoszenia, który z kolei determinowany jest przez maksymalną siłę pociągową łańcucha przenośnika.