Technika transportu bliskiego dla ładunków sypkich

Technika transportu bliskiego dla ładunków sypkich zajmuje się projektowaniem, przystosowaniem, planowaniem oraz wykonywaniem urządzeń do transportu
ładunków sypkich (piasek, ruda, zboże itd.).

 

Obszar techniki transportu bliskiego dla ładunków sypkich

Pod pojęciem techniki transportu bliskiego dla ładunków sypkich rozumie się w pierwszym rzędzie właściwą technikę, ale i projekt procesowy w ramach eksploatacji urządzeń. Do obszaru techniki transportu bliskiego należy całość wszelkich przenośników do transportu ładunków sypkich. Należą do nich przenośniki do
transportu ciągłego
oraz przenośniki o ruchu okresowym.

 

Technika transportu bliskiego dla ładunków sypkich obejmuje  

Metodę przenoszenia ciągłego i okresowego:

Metoda przenoszenia ciągłego charakteryzuje się tym, że nosiwo przenoszone jest
w sposób ciągły od stacji nadawczej do stacji wysyłkowej. Może się to odbywać z wykorzystaniem obiegowych łańcuchów przenośnika oraz pasów przenośnika lub urządzeń przenoszących o działaniu przesuwnym lub wibracyjnym. Zaliczają się do
nich np.: przenośniki łańcuchowo-rurowe, przenośniki pasowe, przenośniki kubełkowe oraz przenośniki korytowe łańcuchowe. Poza terminem przenośniki do transportu ciągłego urządzenia te w zakresie techniki transportu bliskiego dla ładunków
sypkich nazywane są także przenośnikami  przenoszenia ciągłego lub potokowego.
W przypadku metody przenoszenia okresowego operacje robocze przenoszenia rozdzielane są przerwami.

 

Przenośniki łańcuchowo-rurowe bardzo dobrze sprawdziły się jako systemy przenoszenia w zakresie techniki transportu bliskiego dla ładunków sypkich

Przenośnik łańcuchowo-rurowy można zainstalować bez problemu w niemal każdym pomieszczeniu dzięki trójwymiarowej konstrukcji urządzenia.
 
Dzięki swej zamkniętej konstrukcji przenośnik łańcuchowo-rurowy jest pyłoszczelny, gazoszczelny i  szczelny ciśnieniowo i umożliwia tym samym czysty transport ładunków sypkich. ‎‎‎Możliwe jest także zintegrowanie w linii transportowej dowolnej ilości wylotów
i wlotów.

 

Dzięki różnym wielkościom konstrukcyjnym możliwe jest przenoszenie ładunków
sypkich o frakcji uziarnienia do 100 mm, gęstości nasypowej powyżej 7 t/m³ oraz przepustowości do 80 m³/h. W warunkach standardowych limit długości ciągu transportowego przenośnika łańcuchowo-rurowego wynosi do 60 m w płaszczyźnie poziomej lub do 40 m w płaszczyźnie pionowej.
 
Więcej szczegółów i informacji na temat przenośnika łańcuchowo-rurowego znajdziesz tutaj