Hero-Image

Weegsysteem

Wegen en doseren, maar dan mobiel.

In enkele sectoren telt de nauwkeurigheid: Exacte dosering bij het verpakken van bulkgoed, nauwkeurig afwegen van levensmiddelen of gevoelige mengverhoudingen in de chemische industrie. Onze mobiele weegframetransporteur

 

vereenvoudigt productiewerkstromen, werkt stofvrij en is ook bedrijfseconomisch al na korte tijd rendabel, aangezien deze vooraf of achteraf geplaatste controleweegschalen volledig vervangt.

 

Robuust en duurzaam.

Compacte constructie, hoogwaardige materialen en een robuust ontworpen constructie. Ongecompliceerd, onderhoudsarm en duurzaam. Daarvoor naar keuze vast geïnstalleerd of op een mobiel, verrijdbaar onderstel. Onze weegframeoplossing slaat elk nog zo

 

veeleisend of explosief chemisch product beschermend over en bij nagenoeg volledige restleging. Zo zijn ook snelle productomstelling eenvoudig en flexibel te realiseren.

 

Werkwijze.

De weegframetransporteur wordt op locatie bij de gewenste mengmachine gereden, waarna de bigbag wordt ingehangen en het systeem wordt aangesloten op de stroomvoorziening. Nu hoeft alleen nog de gewenste afnamehoeveelheid te worden ingevoerd in de regeleenheid, waardoor de transporteur automatisch stopt zodra de ingevoerde waarde

 

is bereikt. De gravimetrische weegeenheid wordt geijkt aan de hand van de eigenschappen het gewicht en het stroomgedrag van het bulkgoed. Tijdens het transport meet de besturing constant tot het nagestreefde eindgewicht of de vastgestelde afgiftehoeveelheid is bereikt.

 

Altijd bereid.

Wij weten wat uw bulkgoed nodig heeft.

 

Walter Schulz

Distributie - nationaal

+49 4465 9469-21

Walter Schulz-Image