Hero-Image

Downloads

Gegevensbladen en referenties

Documenten

Digitale brochure

Brochure

Kwaliteit in kannen en kruiken

Certificaten

U kunt er dankzij DIN EN ISO 9001 op vertrouwen dat wij niet alleen praten over hogere kwaliteit, maar deze ook dagelijks opnieuw bewijzen bij de bouw van transportinstallaties. Als deze dan volgens deze norm is gecertificeerd, dan toont dit dat wij klanttevredenheid serieus nemen: Er wordt in een kwaliteitsbeheersingshandboek voor u vastgelegd wat wij dagelijks doen, om telkens weer een klein beetje beter te worden.

Onze kennis over bulkgoedtransport breidt zich gestaag uit door een nauwe band met universiteiten, hogescholen en brancheverenigingen. Onze nieuwsgierigheid en ambitie drijven ons voort en laten ons onvermoeibaar onderzoeken en optimaliseren, zodat onze klanten absoluut zeker kunnen zijn van de kwaliteit van onze producten.

Wij maken onze kwaliteit zichtbaar. Door de mogelijkheid van CE-markering van onze schijventransporteur kunnen wij ook naar buiten laten zien dat de conformiteit van onze transporttechniek voldoet aan de ons opgelegde eisen van de Europese Unie.
Wij verklaren met de CE-markering dat onze schijventransporteur als afzonderlijke installatie voldoet aan alle toepasselijke communautaire bepalingen en alle voorgeschreven conformiteitsevaluatieprocessen (zoals risicobeoordeling, gevarenanalyse, controle van conformiteit met normen) worden uitgevoerd bij de bouw van transportinstallaties.

Het is nu officieel: Er wordt door ons voldaan aan alle kwaliteitseisen volgens de normenreeks DIN EN ISO 3834
voor het produceren van smeltgelaste onderdelen en
constructies. Dit omvat zowel de lassen bij de individuele productie als bij montage
en reparatie.Een verdere bijdrage van onze zijde voor de kwaliteitsborging van onze schijventransporteur.

Een extra certificaat voor installaties of uitrustingen op productielocaties met bijzondere risico's in Rusland. De federale dienst voor ecologische, technologische en atomaire bewaking ROSTECHNADZOR Rusland (voormalig GGTN – GOSGORTECHNADZOR) is belast met de uitgifte van de RTN-bedrijfsregistratie. Het certificaat is het bewijs dat schijventransporteurs niet zijn onderworpen aan regulering en de certificeringsplicht dus vervalt.

Het EAC-certificaat bevestigt dat onze schijventransporteurs zijn gepresenteerd bij een geaccrediteerde instantie
in de douane-unie en voldoen aan de technische regels. Dit geldt als bewijs dat de bouw van onze transportinstallaties voldoet aan de minimale eisen en niet is onderworpen aan een certificeringsplicht volgens TR-ZU. Dit is geldig in Rusland, Belarus en Kazachstan.

Ook dit certificaat is uitsluitend geldig voor Rusland, maar is daar niet vereist. Het bevestigt dat
onze schijventransporteur en alle vereiste technische omstandigheden, die
wij toepassen als producent van transportinstallaties, voldoen aan de relevante Russische hygiënenormen.

… is geen certificaat, maar een richtlijn, die ook wordt toegepast bij de productie door Schrage in de vestigingsplaats Friedeburg: De ATEX-productrichtlijn 2014/34/EU (voorheen 94/9/EG of "ATEX 95")legt de regels vast voor het in omloop brengen van producten die worden gebruikt in explosiegevaarlijke bereiken. Het doel van de richtlijn is de bescherming van personen die werken in deze explosiegevaarlijke bereiken. Daarom bevat het voorschrift fundamentele gezondheids- en veiligheidseisen, die door de fabrikant in acht moeten worden genomen. Wij bij Schrage werken niet alleen volgens deze richtlijn, maar wij voldoen ook aan het kwaliteitsborgingssysteem voor de productie, eindafname en keuring van de transportinstallaties en componenten die worden gebruikt in explosiegevaarlijke bereiken.

Altijd bereid.

Wij weten wat uw bulkgoed nodig heeft.

 

Christian Schmidt

Technisch coördinator

+49 4465 9469-22

Christian Schmidt-Image