Hero-Image

Ke stažení na

Technické listy a reference

Dokumenty

Digitální prospekt

Prospekt

Prověřená kvalita, na kterou se můžete spolehnout

Certifikáty

Díky splnění požadavků normy DIN EN ISO 9001 máte jistotu, že o vysoké kvalitě nejen mluvíme, ale také ji každodenně dokazujeme při konstrukci dopravníkových systémů. Protože někdo, kdo má certifikát podle této normy, tedy někdo jako my, ukazuje, že to myslí se spokojeností zákazníků vážně: Příručka řízení kvality vám řekne, co každý den děláme, abychom se stále postupně zlepšovali.

V úzké spolupráci s univerzitami, vysokými školami a průmyslovými svazy si neustále rozšiřujeme své obzory, pokud jde o přepravu sypkého materiálu. Naše zvídavost a naše ambice nás ženou vpřed a dávají nám křídla v neúnavném zkoumání a optimalizování, aby se naši zákazníci vždy mohli spolehnout na kvalitu našich produktů.

Chceme, aby naše kvalita byla vidět na první pohled. Díky možnosti označení našich trubkových řetězových dopravníků značkou CE můžeme i navenek ukázat, že naše dopravníková technika splňuje požadavky stanovené Evropskou unií. Značkou CE dáváme na vědomí, že náš trubkový řetězový dopravník jako samostatný systém splňuje všechny platné předpisy Evropského společenství a že jsme při konstrukci dopravníkového systému splnili všechny předepsané postupy posuzování shody (jako je hodnocení rizik, analýza rizik, ověření souladu s normami).

Nyní je to oficiální: Splňujeme všechny požadavky na kvalitu podle norem DIN EN ISO 3834 upravujících výrobu tavně svařovaných konstrukčních prvků a konstrukcí. Patří sem jak svařování v zakázkové výrobě, tak i v rámci montáží a opravné údržby. Další příspěvek z naší strany k prvotřídní kvalitě našich trubkových řetězových dopravníků.

Další certifikát pro systém nebo vybavení ve výrobních závodech v Rusku se zvýšeným potenciálním rizikem. Za vydání povolení k provozu RTN odpovídá Federální úřad pro ekologický, technologický a jaderný dozor ROSTECHNADZOR v Rusku (bývalá GGTN – GOSGORTECHNADZOR). Certifikát dokládá, že se na trubkové řetězové dopravníky zařízení nevztahuje a že se tedy certifikace nevyžaduje.

Certifikát EAC potvrzuje, že naše trubkové řetězové dopravníky byly předloženy ke kontrole akreditovanému orgánu v celní unii a splňují technické předpisy. Slouží jako potvrzení, že naše konstrukce dopravníkového systému splňuje minimální požadavky a nemusí plnit žádné požadavky na certifikaci podle TR-ZU. Platí v Rusku, Bělorusku a Kazachstánu.

Tento certifkát sice také platí pouze v Rusku, ale tam ho budete opravdu potřebovat. Potvrzuje, že naše trubkové řetězové dopravníky a všechny požadované technické podmínky, podle kterých jako výrobce dopravníkových systémů postupujeme, splňují příslušné ruské hygienické normy.

... není certifikát, ale směrnice, podle které Schrage vyrábí také ve svém sídle ve Friedeburgu: Produktová směrnice ATEX 2014/34/EU (dříve 94/9/ES nebo „ATEX 95“) definuje postupy při uvádění výrobků na trh, které se aplikují v oblastech s nebezpečím výbuchu. Účelem směrnice je ochrana osob pracujících v těchto oblastech s potenciálním nebezpečím výbuchu. Tato norma proto definuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které musí výrobce dodržet. Ve společnosti Schrage pracujeme nejen podle těchto směrnic, ale splňujeme také požadavky systému zajištění kvality, pokud jde o výrobu, výstupní kontrolu a testování dopravníkových systémů a komponent, které se používají v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Vždy připraveni.

Víme, co váš sypký materiál potřebuje.

Christian Schmidt

Technický koordinátor

+49 4465 9469-22

Christian Schmidt-Image