Hero-Image

Do pobrania

Karty charakterystyki i referencje

Dokumenty

Broszura cyfrowa

Broszura

Jakość potwierdzona pieczęcią

Certyfikaty

Dzięki normie DIN EN ISO 9001 mogą być Państwo pewni, że nie tylko mówimy o wysokiej jakości, ale także udowadniamy ją każdego dnia w budowie instalacji transportowych. Ponieważ każdy, kto posiada certyfikat zgodności z tą normą, tak jak my, pokazuje, że poważnie podchodzi do kwestii satysfakcji klienta: podręcznik zarządzania jakością określa, co robimy każdego dnia, aby iść do przodu i rozwijać się.

Bliskie kontakty z uniwersytetami, szkołami wyższymi i zrzeszeniami branżowymi stale poszerzają naszą wiedzę na temat przeładunku materiałów sypkich. Nasza ciekawość i ambicja napędzają nas do działania i sprawiają, że nieustannie prowadzimy badania i optymalizacje, aby nasi klienci mogli być całkowicie pewni jakości naszych produktów.

Sprawiamy, że nasza jakość jest widoczna. Dzięki oznaczeniu CE naszych przenośników łańcuchowo-rurowych możemy pokazać światu zewnętrznemu, że nasza technologia przenośników spełnia wymagania nałożone na nas przez Unię Europejską. Za pośrednictwem oznaczenia CE deklarujemy, że nasz przenośnik łańcuchowo-rurowy jako pojedyncza instalacja jako pojedyncza jednostka jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami wspólnotowymi oraz że przy budowie instalacji transportowych przeprowadzono wszystkie wymagane procedury oceny zgodności (takie jak ocena ryzyka, analiza zagrożeń, weryfikacja zgodności z normami).

Teraz to już oficjalne: Spełniamy wszystkie wymagania dotyczące jakości zgodnie z normą serii DIN EN ISO 3834 w zakresie produkcji elementów i konstrukcji spawanych. Obejmuje to spawanie w produkcji jednostkowej, jak również podczas montażu i naprawy. Kolejny wkład z naszej strony w zapewnienie jakości naszych przenośników łańcuchowo-rurowych.

Dodatkowy certyfikat dla instalacji lub wyposażenia w zakładach produkcyjnych w Rosji o szczególnym potencjale zagrożeń. Federalna Służba Nadzoru Ekologicznego, Technologicznego i Jądrowego ROSTECHNADZOR Rosja (dawniej GGTN – GOSGORTECHNADZOR) jest odpowiedzialna za wydawanie licencji na eksploatację RTN. Certyfikat stanowi dowód na to, że rozporządzenie nie dotyczy przenośników łańcuchowo-rurowych, a zatem obowiązek certyfikacji nie ma zastosowania.

Certyfikat EAC potwierdza, że nasze przenośniki łańcuchowo-rurowe zostały przedstawione akredytowanemu organowi w unii celnej i są zgodne z przepisami technicznymi. Stanowi on dowód, że nasza budowa instalacji transportowych spełnia minimalne wymagania i nie podlega żadnym obowiązkom certyfikacyjnym zgodnie z TR-ZU. Obowiązuje on w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie.

Certyfikat ten obowiązuje również tylko w Rosji, ale jest tam niezbędny. Potwierdza on, że nasze przenośniki łańcuchowo-rurowe oraz wszystkie niezbędne warunki techniczne, zgodnie z którymi produkujemy jako konstruktor systemów przenośnikowych, spełniają odpowiednie rosyjskie normy higieniczne.

...to nie certyfikat, lecz wytyczne, zgodnie z którymi firma Schrage produkuje również w zakładzie we Friedeburgu: Dyrektywa produktowa ATEX 2014/34/UE (wcześniej 94/9/WE lub „ATEX 95”) określa zasady wprowadzania na rynek produktów, które są używane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Celem tej dyrektywy jest ochrona osób pracujących w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Dlatego przepisy zawierają podstawowe wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane przez producenta. W firmie Schrage nie tylko pracujemy zgodnie z tą dyrektywą, ale także przestrzegamy systemu zapewnienia jakości w zakresie produkcji, odbioru końcowego i testowania instalacji transportowych i komponentów stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Czy masz jakieś pytania?

Nasze wyspecjalizowane osoby kontaktowe są do Państwa dyspozycji

Ralf Ronken

+49 4465 9469-24

Ralf Ronken-Image