Hero-Image

Schrage vs. Kettingtransporteurs

Kettingtransporteurs vergeleken

Kettingtransporteurs-Image

Kettingtransporteurs

  • bredere invoeren voor slecht stromende bulkgoederen mogelijk
Schijventransporteur-Image

Schijventransporteur

  • nagenoeg geen loze ruimte
  • lage bedrijfskosten
  • geringe korrelbeschadiging
  • ongecompliceerde productomstelling
  • geluidsarm
  • minder blokkeringen bij granulaten
  • ontstekingsbeveiligd en drukgolfbestendig

Via kettingtransporteurs

Kettingtransporteurs kunnen worden gebruikt voor zowel horizontaal als verticaal transport. Het zijn continutransporteurs, waarbij het te transporteren materiaal in een bak wordt getransporteerd door een van meenemers voorziene ketting zonder circulatie. De dwarsdoorsnede van het getransporteerde materiaal is daarbij vele malen groter dan de meenemerinrichting. Het principe van het bulkgoedtransport berust bij kettingtransporteurs op de verschillende wrijvingskrachten.

Als de inwendige wrijving van het bulkgoed en daarmee ook de meenemende kracht door de ketting groter is dan de uitwendige wrijvingskrachten tussen bulkgoed en bakwand, dan wordt het bulkgoed vooruit getransporteerd. Belangrijke onderdelen van de kettingtransporteurs zijn de transportketting met de meenemers (bruggen of beugels) en de transportbak met omkeer- en aandrijfstation.

Altijd bereid.

Wij weten wat uw bulkgoed nodig heeft.

 

Walter Schulz

Distributie - nationaal

+49 4465 9469-21

Walter Schulz-Image