Hero-Image

Systém mobilního vážního rámu

Vyváženost.

S dopravníky stačí jednoduše přijet k požadovanému zásobníku nebo míchačce, zavěsit BigBag, připojit systém k napájení a můžete začít. Žádné problémy, bezprašnost a úspora nákladů. Náš mobilní vážní rámový systém automaticky zastaví odebírání vašeho sypkého materiálu a v závislosti na produktu pracuje se tolerancí +/- 200 g.

 

Image-1
Image-1

Kvalita.

Protože stejně jako naše pevně instalované dopravníkové systémy profitují i naše mobilní produkty pro nakládku kamionů z nekompromisní kvality, nákladově efektivní dopravníkové techniky a servisních služeb poskytovaných na celém světě. To můžete v neomezené míře očekávat od našich mobilních dopravníkových systémů – s technikou Schrage.

Celá řada předností.

  • Integrovaná vážní jednotka
  • Vysoká míra zbytkového vyprázdnění
  • Individuální přizpůsobení vašemu sypkému materiálu
  • Gravimetrické vážení (+/- 200 g)
  • Provozní bezpečnost
  • Téměř bezprašný
  • Všechny moduly a příslušenství je možné vzájemně kombinovat
  • Dostupné také jako pevně nainstalovaný vážní systém

Přesvědčte se sami:

Vždy připraveni.

Víme, co váš sypký materiál potřebuje.

BEng Daniel Schrage

Technické zpracování projektu

+49 4465 9469-46

BEng Daniel Schrage -Image