Hero-Image

Informacje

Schrage Rohrkettensystem GmbH Conveying Systems

Schrage Rohrkettensystem GmbH Conveying Systems

Im Gewerbepark 26-30
26446 Friedeburg / Niemcy

Telefon +49 4465 9469-0
Telefax +49 4465 9469-33

www.schrage.de
info@schrage.de

Dyrektor zarządzajacy:

Mgr inż. Frank Schrage
Ralf Schrage

Wspólnicy:

Mgr inż. Frank Schrage
Ralf Schrage
Daniel Schrage

Data utworzenia przedsiębiorstwa: 31.07.1987
Urząd właściwy Aurich | Numer rejestru HR B 1360
Numer identyfikacji podatkowej: DE 117931577
Osoba odpowiedzialna: Dipl.-Ing. Frank Schrage

 

KONCEPCJA│ PROJEKTOWANIE │ REALIZACJA TECHNICZNA

ActiView GmbH
Kornkamp 40
26605 Aurich / Niemcy
www.actiview.de
service@actiview.de

 

TEKST

textpalast
Angela Rieger
Im Schilf 15
26133 Oldenburg / Niemcy
www.textpalast.de
info@textpalast.de

 

ZDJĘCIA

Harry Köster Fotografie
Schmiedeweg 5
26135 Oldenburg / Niemcy
www.harrykoester.de
studio@harrykoester.de

 

Wideos

Creativeframe
Thomas Ehl
Von-Droste-Hülshoff-Weg 3
42929 Wermelskirchen / Niemcy
www.creativeframe.de
info@creativeframe.de

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Treści zamieszczone na naszych stronach są przygotowywane z najwyższą starannością. Mimo to nie gwarantujemy prawidłowości, kompletności oraz aktualności zamieszczanych na stronie treści. Jako operator usług w rozumieniu § 7 ust.1 TMG (niemiecka ustawa telemedialna) zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami ponosimy odpowiedzialność za zamieszczane na stronach treści własne. W oparciu o brzmienie §§ 8 do 10 TMG jako operator usług nie mamy obowiązku nadzorowania i w określonych warunkach sprawdzania przekazywanych lub zapisanych informacji obcych wskazujących na działania niezgodne z prawem. Powyższe nie narusza obowiązku usuwania lub blokowania możliwości korzystania z informacji wypływającego z ogólnie obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność w tym zakresie powstaje jednak dopiero w momencie stwierdzenia konkretnego przypadku naruszenia prawa. W razie stwierdzenia przypadków naruszenia obowiązującego prawa bezzwłocznie usuniemy nieodpowiednie treści.

Dargestellte Informationen im Technik-Lexikon:

Alle zur Verfügung gestellten Informationen sind ohne Gewähr! Die Firma Schrage übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte.

Odpowiedzialność za odnośniki internetowe
Nasza oferta zawiera odnośniki internetowe prowadzące do zewnętrznych stron osób trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za tego typu obce treści. Za treści zamieszczone na stronach, do których prowadzą odnośniki odpowiedzialność ponosi podmiot przedstawiający daną ofertę lub operator strony. W chwili umieszczania odnośników internetowych strony obce są kontrolowane pod kątem ewentualnych przypadków naruszenia prawa. W momencie umieszczania odnośników internetowych nie została stwierdzona obecność treści niezgodnych z obowiązującym prawem. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą odnośniki internetowe nie jest jednak możliwa bez wskazania konkretnych przypadków naruszenia prawa. W razie stwierdzenia przypadków naruszenia obowiązującego prawa bezzwłocznie usuniemy nieodpowiednie odnośniki internetowe.

Prawo autorskie
Treści oraz obiekty tworzone przez operatora na stronach internetowych podlegają zapisom niemieckiego prawa autorskiego. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie oraz każdego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice wyznaczane przez prawo autorskie wymaga uzyskania pisemnej zgody odpowiedniego autora, wzgl. twórcy. Pobieranie treści oraz kopiowanie niniejszej strony jest dopuszczalne wyłącznie do celów prywatnych, wyklucza się pobieranie i kopiowanie do celów związanych z działalnością gospodarczą. W przypadku treści, których twórcą nie jest operator zawsze przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności polega to na odpowiednim oznaczeniu treści należących do osób trzecich. W przypadku stwierdzenia na stronach - występującego mimo naszych starań - naruszenia praw autorskich prosimy o odpowiednią wskazówkę informującą nas o tym fakcie. W razie ujawnienia treści naruszających obowiązujące prawo bezzwłocznie usuniemy nieodpowiednie treści.