Porównanie technologii

Aplikacje

Schrage Aplikacje Porównanie technologii

Co sprawia, że nasze przenośniki łańcuchowo-rurowe są tak wyjątkowe:

To wręcz niesamowite, w ilu branżach przenośniki łańcuchowo-rurowe Schrage znalazły już zastosowanie! Nie powinno to jednak dziwić: Ta technika transportu bliskiego jest nie tylko uniwersalna w zakresie prowadzenia linii, ale i znakomicie nadaje się do przenoszenia najbardziej nawet różnorodnych ładunków sypkich.

Czy wiesz jednak, jakie zalety ma nasz ulubiony system przenoszenia w porównaniu do systemu kubełkowego? Lub też co odróżnia to rozwiązanie od przenośników pasowych, przenośników talerzowych, aeromechanicznego przenośnika wielolinowego, przenośnika ślimakowego, przenośnika korytowego łańcuchowego lub też od systemu przenoszenia pneumatycznego?

Na kolejnych stronach znajdziesz dokładną odpowiedź! Także na pytanie, dlaczego tak chętnie oraz ze spokojnym sumieniem polecamy nasze przenośniki łańcuchowo-rurowe.

Dyscyplina budowy maszyn zajmująca się projektowaniem, przystosowywaniem, planowaniem oraz wykonywaniem urządzeń.

W ten sposób przenoszony jest ‎‎‎‎‎ładunek sypki (piasek, ruda, zboże itd.) lub ładunek drobnicowy (palety, skrzynie, pakiety itd.). Transport mediów ciekłych i gazów za pomocą przewodów rurowych nie stanowi z reguły zadania realizowanego za pomocą techniki transportu bliskiego.

Pod pojęciem 'techniki transportu bliskiego' (transport ładunków sypkich lub drobnicowych) rozumie się przede wszystkim właściwą technikę (tzn. przenośniki w szerszym tego słowa znaczeniu wraz z techniką magazynową), ale i projekt procesowy w ramach eksploatacji urządzeń. Do zakresu techniki transportu bliskiego należy zatem całość wszelkich zadań lub procesów dotyczących transportu, przeładunku oraz składowania zarówno w aspekcie technicznym, jak i ekonomicznym.

Zajmuje się ona wewnątrzzakładowym ruchem ładunków za pomocą techniki transportu bliskiego. ‎‎‎Ładunki sypkie lub drobnicowe transportowane są np. w portach i lotniskach, w górnictwie lub też w zakładach przemysłowych.

Następnie do techniki transportu bliskiego zaliczane są wewnątrzzakładowe systemy transportowe. Należą do nich przenośniki do transportu ciągłego oraz przenośniki o ruchu okresowym.

Metoda transportu ciągłego charakteryzuje się tym, że nosiwo przenoszone jest w sposób ciągły od stacji nadawczej do stacji wysyłkowej. Może się to odbywać z wykorzystaniem obiegowych łańcuchów przenośnika oraz pasów przenośnika lub urządzeń przenoszących o działaniu przesuwnym lub wibracyjnym. Zaliczają się do nich np. przenośniki łańcuchowo-rurowe, przenośniki pasowe, przenośniki kubełkowe czy też przenośniki korytowe łańcuchowe. Poza terminem przenośniki do transportu ciągłego urządzenia te nazywane są także przenośnikami  przenoszenia ciągłego lub potokowego.

W przypadku metody przenoszenia okresowego operacje robocze przenoszenia rozdzielane są przerwami. Do grupy przenośników o ruchu okresowym należą urządzenia dźwigowe wszelkiego rodzaju, jak żurawie, zblocza, koparki itd.

Przenośnik łańcuchowo-rurowy można zainstalować bez problemu w niemal każdym pomieszczeniu. Jego trójwymiarowa konstrukcja umożliwia dopasowanie do prawie każdych warunków eksploatacyjnych.

Dzięki swej koncepcji systemu zamkniętego przenośnik łańcuchowo-rurowy pracuje w sposób gazoszczelny oraz szczelny ciśnieniowo. Umożliwia tym samym czysty transport w zakresie techniki transportu bliskiego. ‎‎‎Ładunek sypki przenoszony jest w sposób całkowicie pyłoszczelny, możliwe jest także zintegrowanie w linii transportowej dowolnej ilości wylotów i wlotów.

W celu zapewnienia możliwości zastosowania przenośnika łańcuchowo-rurowego
do najbardziej nawet zróżnicowanych zadań przenoszenia opracowano pięć różnych wielkości konstrukcyjnych. Pozwala to przenosić ładunki sypkie o frakcji uziarnienia
do 100 mm, gęstości nasypowej powyżej 7 t/m³ oraz przepustowości do 80 m³/h. W warunkach standardowych limit długości ciągu transportowego przenośnika łańcuchowo-rurowego wynosi do 60 m w płaszczyźnie poziomej lub do 40 m w płaszczyźnie pionowej.

Przenośnik łańcuchowo-rurowy jest dostępny w różnych kształtach konstrukcyjnych, które można ze sobą łączyć.

Czy masz jakieś pytania?

Nasze wyspecjalizowane osoby kontaktowe są do Państwa dyspozycji

Christian Schmidt

Techniczne opracowywanie projektów

+49 4465 9469-22

E-Mail Zadzwoń