Hero-Image

Schrage vs. reszta świata

Move things sustainably and effectively while saving energy!

Pneumatic conveyor systems-Image

Pneumatic conveyor systems

Tube chain conveyor-Image

Tube chain conveyor

House Icon

Pneumatic conveyor systems

Approx. power consumption of 60 to 80 kW
  • A length of 90 meters can be implemented with a single line
  • Multiple cyclone separators required
  • Tons of measuring and control equipment
  • High air speed, resulting in greater wear and grain destruction

Tube chain conveyor

Approx. power consumption of 6 to 12 kW
  • Three tube chain conveyors are required for this line layout (90 meters)
  • Low conveying speed, resulting in minor wear and grain destruction
  • No filter systems or cyclone separators required, meaning that very little measuring and control equipment is required

35 years of experience with our energy-saving solution

We’ve implemented numerous projects with a much higher energy efficiency to date, with our Tube chain conveyors sometimes requiring a mere 10% of the energy that pneumatic systems consume. In other words, you can save up to 90% on energy in comparison to pneumatic systems.

 

Are you interested in learning more about Schrage’s energy-saving solution? We’re here for you! Simply fill out the contact form and send it to us and we’ll get back to you shortly afterwards with a quotation or consultation information.

Take them all.

Ponad 4000 naszych przenośników łańcuchowo-rurowych są stosowane na całym świecie, potwierdzając to, co liczne branże już wiedzą: Nasza technologia przenośników jest nie tylko elastyczna pod względem prowadzenia linii, ale dzięki

modułowej budowie nadaje się również do prawie każdego materiału sypkiego. Poniższe przykłady dokładnie pokazują, dlaczego z czystym sumieniem możemy polecić nasze przenośniki łańcuchowo-rurowe.

Dyscyplina budowy maszyn zajmująca się projektowaniem, przystosowywaniem, planowaniem oraz wykonywaniem urządzeń.

W ten sposób przenoszony jest ‎‎‎‎‎ładunek sypki (piasek, ruda, zboże itd.) lub ładunek drobnicowy (palety, skrzynie, pakiety itd.). Transport mediów ciekłych i gazów za pomocą przewodów rurowych nie stanowi z reguły zadania realizowanego za pomocą techniki transportu bliskiego.

Pod pojęciem 'techniki transportu bliskiego' (transport ładunków sypkich lub drobnicowych) rozumie się przede wszystkim właściwą technikę (tzn. przenośniki w szerszym tego słowa znaczeniu wraz z techniką magazynową), ale i projekt procesowy w ramach eksploatacji urządzeń. Do zakresu techniki transportu bliskiego należy zatem całość wszelkich zadań lub procesów dotyczących transportu, przeładunku oraz składowania zarówno w aspekcie technicznym, jak i ekonomicznym.

Zajmuje się ona wewnątrzzakładowym ruchem ładunków za pomocą techniki transportu bliskiego. ‎‎‎Ładunki sypkie lub drobnicowe transportowane są np. w portach i lotniskach, w górnictwie lub też w zakładach przemysłowych.

Następnie do techniki transportu bliskiego zaliczane są wewnątrzzakładowe systemy transportowe. Należą do nich przenośniki do transportu ciągłego oraz przenośniki o ruchu okresowym.

Metoda transportu ciągłego charakteryzuje się tym, że nosiwo przenoszone jest w sposób ciągły od stacji nadawczej do stacji wysyłkowej. Może się to odbywać z wykorzystaniem obiegowych łańcuchów przenośnika oraz pasów przenośnika lub urządzeń przenoszących o działaniu przesuwnym lub wibracyjnym. Zaliczają się do nich np. przenośniki łańcuchowo-rurowe, przenośniki pasowe, przenośniki kubełkowe czy też przenośniki korytowe łańcuchowe. Poza terminem przenośniki do transportu ciągłego urządzenia te nazywane są także przenośnikami  przenoszenia ciągłego lub potokowego.

W przypadku metody przenoszenia okresowego operacje robocze przenoszenia rozdzielane są przerwami. Do grupy przenośników o ruchu okresowym należą urządzenia dźwigowe wszelkiego rodzaju, jak żurawie, zblocza, koparki itd.

Przenośnik łańcuchowo-rurowy można zainstalować bez problemu w niemal każdym pomieszczeniu. Jego trójwymiarowa konstrukcja umożliwia dopasowanie do prawie każdych warunków eksploatacyjnych.

Dzięki swej koncepcji systemu zamkniętego przenośnik łańcuchowo-rurowy pracuje w sposób gazoszczelny oraz szczelny ciśnieniowo. Umożliwia tym samym czysty transport w zakresie techniki transportu bliskiego. ‎‎‎Ładunek sypki przenoszony jest w sposób całkowicie pyłoszczelny, możliwe jest także zintegrowanie w linii transportowej dowolnej ilości wylotów i wlotów.

W celu zapewnienia możliwości zastosowania przenośnika łańcuchowo-rurowego
do najbardziej nawet zróżnicowanych zadań przenoszenia opracowano pięć różnych wielkości konstrukcyjnych. Pozwala to przenosić ładunki sypkie o frakcji uziarnienia
do 100 mm, gęstości nasypowej powyżej 5 t/m³ oraz przepustowości do 80 m³/h. W warunkach standardowych limit długości ciągu transportowego przenośnika łańcuchowo-rurowego wynosi do 50 m w płaszczyźnie poziomej lub do 30 m w płaszczyźnie pionowej.

Przenośnik łańcuchowo-rurowy jest dostępny w różnych kształtach konstrukcyjnych, które można ze sobą łączyć.

Czy masz jakieś pytania?

Nasze wyspecjalizowane osoby kontaktowe są do Państwa dyspozycji

Walter Schulz

Dział sprzedaży

+49 4465 9469-21

Walter Schulz-Image