Przenośniki łańcuchowo-rurowe

Linia leżąca, pionowa lub stojąca: przenośniki łańcuchowo-rurowe to prawdziwi akrobaci

Odkryj teraz

PRZEKONUJĄCE ROZWIĄZANIA DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Uzyskiwana dzięki przekaźnikowej zwrotnicy zmiana kierunku transportu materiałów o dużym współczynniki tarcia, zmienne systemy wylotowe gwarantujące optymalne opróżnianie, systemy czyszczenia dla produktów o dużej lepkości, systemy dozowania umożliwiające precyzyjną kontrolę zasypu oraz systemy napinania obciążeniowego stosowane w przypadku nosiw zdzierających powierzchnię przenośnika.
Niezależnie od rodzaju zadania – w każdym przypadku Schrage znajdzie odpowiednie rozwiązanie transportowe oraz pasujący osprzęt

Szczegóły Techniczne

5 wielkości do wyboru z różnymi średnicami rur

 

Przenośniki łańcuchowo-rurowe występują w formie poziomej, pionowej,
skośnej lub jako wariant stanowiący połączenie tych wszystkich form. Są dostępne w pięciu różnych rozmiarach: 115, 135, 160, 200 oraz 270.

To wszystko umożliwia optymalne dopasowanie formy linii, prędkości transportu i materiału do państwa substancji sypkiej.

 

Dostępne natychmiast

generalnym remoncie i z pełną gwarancją firmy Schrage

 • Możliwość indywidualnego dopasowania formy i wydajności
 • Lakierowanie zgodnie z wytycznymi klienta
 • Możliwość dostosowania przekładni do wymagań
 • Gotowość do testu w dowolnym momencie

 

Zobacz dostępne natychmiast

Odpowiednie rozwiązanie dla Twojej branży

Nie znalazłeś swojej branży? Przeprowadzimy dla Ciebie testy w naszym Dziale Technicznym!

Galeria

Przenośnik łańcuchowo-rurowy w szczegółach

F.A.Q

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Przenośniki łańcuchowo-rurowe Schrage stanowią systemy transportu bliskiego przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu. Transport abrazyjnych, toksycznych,
wybuchowych, a nawet klejących materiałów sypkich jest tak samo możliwy, jak transport substancji o wysokiej temperaturze. Przenośniki łańcuchowo-rurowe występują w formie poziomej, pionowej, skośnej lub jako wariant stanowiący połączenie tych wszystkich form. Są dostępne w pięciu różnych rozmiarach: 115, 135, 160, 200 oraz 270.
To wszystko umożliwia optymalne dopasowanie formy linii, prędkości transportu i materiału do państwa substancji sypkiej. System transportuje materiał sypki o frakcji do 100 mm, gęstości nasypowej nawet ponad 7 t/m³ przy przepustowości do 80 m³/h. Limit
długości odcinka poziomego wynosi 60 m, a odcinka pionowego 40 m. Modułowa konstrukcja nadaje przenośnikom łańcuchowo-rurowym wysoką elastyczność i praktycznie nieograniczone możliwości zastosowań, jak np. bezproblemowy transport w pionie, większa ilość wlotów i rozgałęzień albo jednoczesny transport materiałów sypkich w dwóch 

kierunkach.

Niewielka prędkość przesuwu łańcucha to idealne rozwiązanie w zakresie transportu łagodnego dla przesyłanego materiału. Całkowicie pyłoszczelny, zamknięty system o wysokich właściwościach samoczyszczących, prawie całkowicie pozbawiony
martwych obszarów. W razie potrzeby konstrukcja może zostać wykonana w wersji zgodnej z wymogami dyrektywy ATEX.
Przenośniki łańcuchowo-rurowe Schrage imponują niewielkimi nakładami konserwacyjnymi, łatwością obsługi i wysokim bezpieczeństwem eksploatacji. Urządzenia te nie tylko zajmują mało miejsca i amortyzują się już po krótkim czasie dzięki swej energooszczędności i niskim
kosztom eksploatacyjnym. Przenośniki łańcuchowo-rurowe Schrage w pięciu różnych rozmiarach

Przenośnik łańcuchowo-rurowy należy do grupy maszynowych systemów przenoszenia. Stosowany jest wyłącznie do przenoszenia ładunków sypkich. Przenośnik łańcuchowo-rurowy to mechaniczny przenośniki do transportu ciągłego z obiegowym elementem cięgnowym.
Przenośnik łańcuchowo-rurowy umożliwia w odróżnieniu od standardowych urządzeń z zakresu techniki transportu bliskiego przenoszenie nosiwa w płaszczyźnie poziomej, pionowej lub po przekątnej (a także łączenie ze sobą poszczególnych metod). Dzięki temu zapewnia bezproblemową integrację w niemal każdym rodzaju pomieszczenia. Jego trójwymiarowa konstrukcja umożliwia perfekcyjne dostosowanie przenośnika do prawie każdych warunków eksploatacyjnych.
 
Główne elementy przenośnika łańcuchowo-rurowego to naprężnia, stacja napędowa, korpus rurowy po stronie przenoszenia i powrotnej oraz obiegowy łańcuch przenośnika, który w równych odstępach wyposażony jest w tarcze transportowe.
‎‎Łańcuch przenośnika prowadzony jest w ruchu obrotowym poprzez  korpus rurowy i przenosi ładunek sypki w sposób szczególnie delikatny dla produktu. Dzięki zastosowaniu wielu tarcz powstaje tzw. mechanizm kapslowy służący do redukcji nadciśnienia lub też podciśnienia we wnętrzu systemu przenoszenia.
Zasadniczo w rurze szybu wyciągowego, w pobliżu naprężni, umieszczony jest otwór wlotowy do przyjmowania ładunku sypkiego. Poniżej stacji napędowej umieszczony
jest otwór wylotowy do wydawania ładunku sypkiego.
Dzięki swej zamkniętej konstrukcji przenośnik łańcuchowo-rurowy jest pyłoszczelny, gazoszczelny i  szczelny ciśnieniowo i umożliwia tym samym czysty transport ładunków sypkich. W zależności od tego, jaki są wymogi danej lokalizacji, w odcinek transportowy można zintegrować dowolną ilość wylotów i wlotów.

Łącznie opracowano dotychczas pięć różnych wielkości konstrukcyjnych. Tym samym przenośnik łańcuchowo-rurowy nadaje się do zastosowań wymagających różnorodnych wydajności przenoszenia.  Oznaczenia poszczególnych typoszeregów (115, 135, 160, 200 oraz 270) odnoszą się do poszczególnych średnic rur. Dzięki różnym wielkościom konstrukcyjnym możliwe jest przenoszenie ładunków sypkich o frakcji uziarnienia do
100 mm, gęstości nasypowej powyżej 7 t/m³ oraz przepustowości do 80 m³/h.
Poza tym przy wyborze odpowiedniego przenośnika łańcuchowo-rurowego należy uwzględnić cechy charakterystyczne danego ładunku sypkiego (np. frakcję uziarnienia, wilgotność, ciężar nasypowy, temperatura oraz cechy szczególne jak właściwości abrazyjne, lepkość itd.). Także kierunek i długość linii transportowej odgrywają dużą rolę. Limit długości przenośnik łańcuchowo-rurowego wynosi w standardowych warunkach do 60m w płaszczyźnie poziomej i do 40m w płaszczyźnie pionowej.
Przenośniki łańcuchowo-rurowe o różnych kształtach konstrukcyjnych można  łączyć ze sobą:

 • Układ płaski (rury obok siebie) 
 • Układ warstwowy (rury jedna nad drugą) 
 • i / lub Układ pionowy 

Jako zajmujący mało miejsca i atrakcyjny pod względem kosztów system przenoszenia przenośnik łańcuchowo-rurowy znalazł w międzyczasie zastosowanie w niemal wszystkich branżach, jak np. zagospodarowanie odpadów, browarnictwo, produkcja materiałów budowlanych, zakłady chemiczne, elektrociepłownie, przemysł tworzyw sztucznych, przemysł nawozów mineralnych,  zakłady produkcji farb, przemysł produkcji mączki mięsnej, zakłady wapienne, przemysł ceramiczny, przemysł pasz dla zwierząt, oczyszczalniki, cegielnie,  przemysł artykułów spożywczych, fabryki papieru, stalownie, elektrownie, zakłady utylizacyjne, zakłady produkcji proszku do prania, sadzarnie. 

W porównaniu do urządzeń z zakresu konwencjonalnej techniki transportu bliskiego przenośnik łańcuchowo-rurowy oferuje liczne zalety:

 • pyło- i gazoszczelne oraz szczelne ciśnieniowo przenoszenie ładunków sypkich
 • elastyczne trójwymiarowe prowadzenie linii transportowej 
 • możliwość przenoszenia ładunków sypkich o wysoce abrazyjnych, toksycznych, wybuchowych, lepkich lub też agresywnych chemicznie właściwościach 
 • bardzo niewielkie zapotrzebowanie na energię (np. 60 m³/h przy 50 m w płaszczyźnie poziomej lub 30 m w płaszczyźnie pionowej: zaledwie 9,2 kW)
 • wytrzymałość na uderzenie fali ciśnienia w wyniku wybuchu oraz odporność na przebicie w wyniku zapłonu
 • możliwość wykonania wersji zgodnej z wymogami ATEX
 • bardzo małe zapotrzebowanie na prace konserwacyjne
 • długi okres żywotności oraz niewielkie zużycie dzięki małej prędkości przesuwu łańcucha
 • małe zapotrzebowanie na przestrzeń montażową
 • niewielki stopień zniszczenia ziarna, a tym samym transport nosiwa w sposób szczególnie delikatny dla produktu 
 • możliwość przesyłu wymuszonego, także w przypadku ładunków sypkich o lepkich właściwościach
 • konstrukcja niemal pozbawiona obszarów martwych, dzięki czemu wysoce samoczyszcząca
 • możliwość homogenicznego napełniania silosów (bez rozdzielania)
 • możliwość ponownego startu także w stanie napełnionym
 • wysoki stopień opróżnienia końcowego, dzięki czemu możliwa jest zmiana produktu 

(więcej szczegółów zobacz: Porównanie technologii) 

Przenośnik łańcuchowo-rurowy można bez problemu stosować do przenoszenia w płaszczyźnie pionowej, podczas gdy wiele innych agregatów nie nadaje się do tego. Przenośnik łańcuchowo-rurowy uzyskuje do 100 % swojej teoretycznej wyliczonej wydajności przenoszenia, ponieważ dzięki niewielkiemu odstępowi tarcz przenośnika od siebie (160 do 200 mm) w rurze pionowej tworzą się komory wyłapujące poślizg produktu z komór wyżej położonych.
Dla potrzeb przenoszenia w płaszczyźnie pionowej potrzebny jest tylko łańcuch przenośnika, stacja napędowa, korpus rurowy oraz łuki rurowe. Naprężnia nie jest w tym przypadku konieczna, ponieważ łańcuch przenośnika napręża się sam pod ciężarem własnym (oszczędność kosztów).
Innym sprawdzonym rozwiązaniem jest gruszkowate prowadzenie linii transportowej, dla umożliwienia opróżniania BigBags lub zbierania pozostałości nosiwa ponownie
na taśmę . Częstym rodzajem zastosowania przenośników łańcuchowo-rurowych w układzie pionowym jest napełnianie silosów.

Zalety przenośnika łańcuchowo-rurowego dają się też zauważyć w rozwiązaniach dotyczących przenoszenia w płaszczyźnie poziomej lub też indywidualnej zmiany kierunku.  Duże doświadczenie w zakresie przeznaczonych do przenoszenia ładunków oraz obciążalności mechanicznej poszczególnych elementów konstrukcyjnych pokazuje, w jakim zakresie w obrębie jednej linii przenoszenia możliwe jest uzyskanie zmiany kierunku za pomocą łuków rurowych lub zwrotnicy przekaźnikowej. Kolejnym plusem jest fakt, że zapotrzebowanie na prace konserwacyjne w przypadku wersji podstawowej przenośników łańcuchowo-rurowych jest nadzwyczaj niskie, wobec czego często zapominano o tych pracach w zakładach eksploatacyjnych. Nadzoru wymaga bowiem tylko naprężenie łańcucha oraz stan części zużywalnych, kontrolowane w dużych odstępach czasu za pomocą otworów inspekcyjnych.

System transportowy składa się z jednostki transportowej, środka transportu
oraz procesu transportu. System transportowy pozwala opisać zarówno systemy wewnątrzzakładowe, jaki i systemy pozazakładowe. Ponieważ przejścia są płynne, terminy stosowane są często synonimicznie. Jednostka transportowa opisywana jest także jako jednostka przenoszenia lub ładunkowa. Przede wszystkim w sektorze wewnątrzzakładowym środki transportu określane są mianem środków przenoszenia.. Analogicznie system określany jest w ujęciu wewnątrzzakładowym także jako system przepływu materiału lub system przenoszenia. 

Czy masz jakieś pytania?

Nasze wyspecjalizowane osoby kontaktowe są do Państwa dyspozycji

Inż. dypl. Daniel Schrage

Techniczne opracowywanie projektów

+49 4465 9469-46

E-Mail Zadzwoń