Zasyp i wyładunek
Te elementy sprawiają, że nic nie się nie lepi

Nasze praktyczne wyposażenie ułatwiające zasyp i wyładunek sprawia, że materiały wykazujące tendencje do zapiekania i lepkie oraz osady przemieszczają się tak samo łatwo jak pyły i zbrylające proszki.

Wyładunek z impulsem gazowym:
pewnie i bezpiecznie!

Precyzyjny impuls gazowym uwalnia materiał
zgromadzony na łańcuchu przenośnika. To dobre
w przypadku produktów, które wchodzą w
reakcję z tlenem.


Wyładunek z impulsem powietrznym:
porywisty wiatr!

Impuls powietrzny sprawia, że produkty o
gorszej płynności i produkty lepkie bez problemu
oddzielają się od łańcucha przenośnika i krążków.


Pomocne zbijaki:
i wszystko płynie!

Czy Twój materiał sypki ma tendencje do
pozostawania w tyle? Zbijaki pomogą Ci w tym
przypadku w zasypie i wyładunku zapewniając
równomierny przepływ produktu.


Rozdrabniacze boczne:
to działa!

Obrotowe elementy ułatwiające zasyp po prostu
nie dopuszczają do zbrylania materiału. I wszystko
pięknie płynie swoim torem!