Hero-Image

Przemysł drzewny

W dół drewnianą ścieżką.

A dzięki odpowiedniemu systemowi w drodze do celu! Drewno jest obrabiane, przetwarzane, uszlachetniane, a nawet poddawane recyklingowi – wszystko to odbywa się w różnych przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego. W każdym z tych przedsiębiorstw nasze przenośniki łańcuchowo-rurowe

mogą być wykorzystywane do transportu trocin, odpadów drzewnych, a nawet wiórów do produkcji płyt wiórowych lub wiórów drzewnych. Bez wysiłku można również transportować celulozę, wypełniacze lub kleje.

Granulaty, pellet, proszek, mlewo, płatki, włókna. Nawet trudne do transportu nanocząstki, płynny materiał sypki lub szlam mogą być niezawodnie transportowane z jednego etapu produkcji do następnego za pomocą instalacji Schrage, z których niektóre zostały specjalnie zaprojektowane. Dzięki naszym przenośnikom łańcuchowo-rurowym materiały sypkie są bezpiecznie wprowadzane do procesu produkcyjnego, unikając ich ścierania i segregacji.

Czy masz jakieś pytania?

Nasze wyspecjalizowane osoby kontaktowe są do Państwa dyspozycji

Inż. dypl. Daniel Schrage

Techniczne opracowywanie projektów

+49 4465 9469-46

Inż. dypl. Daniel Schrage-Image