Test! Test! Test!
Ale czy to działa?

Sami chcielibyśmy to wiedzieć, zanim zaprojektujemy jakieś urządzenie! Także dla Państwa lepsze jest rozwiązanie, które od samego początku jest skrojone na miarę – odpowiada Waszemu materiałowi sypkiemu i jego wymaganiom.

Dlatego nie zadowala nas sprawdzenie materiału. Dział techniczny Schrage umożliwia próby transportu bliskiego w rzeczywistych warunkach, dlatego byłoby nam miło gościć Państwa osobiście we Friedeburgu, aby pokazać w akcji pracujące przenośniki łańcuchowo-rurowe. Zachęcamy do zapoznania się z naszą listą referencyjną.