Jak to się wszystko zaczęło

Pierwsze urządzenie pokazowe z 1988 roku – mobilny przenośnik łańcuchowo-rurowy firmy Schrage

Pierwsze urządzenie pokazowe z 1988 roku – mobilny przenośnik łańcuchowo-rurowy firmy Schrage

Na początku było pytanie: jak najlepiej
przetransportować produkt sypki z punktu
A do B? W tym czasie, pod koniec lat 70.,
późniejszy założyciel firmy Remmer Schrage
zdobył już duże doświadczenie w zakresie
technologii transportu technologicznego
– od przenośnika ślimakowego po przenośnik kubełkowy. Jednocześnie jednak zwiększyły się wymagania klientów: czy nie można zrobić tego lepiej? Bardziej elastycznie, pyłoszczelnie i energooszczędnie? Tak rozpoczęły się eksperymenty Remmera Schrage z rurą oraz krążkami ciągnionymi przez linę lub łańcuch. Ponieważ łańcuch okazał się dość praktycznym rozwiązaniem, dał on nazwę całemu urządzeniu: przenośnik łańcuchowo-rurowy. Zalety tego urządzenia były tak duże, jak zapotrzebowanie na rynku, więc Remmer Schrage założył 31.07.1987 r. spółkę Schrage Rohrkettensystem GmbH.

Wydrukowano pierwsze prospekty, zbudowano prototyp i zamontowano go na przyczepie tak,
aby zainteresowani mogli się osobiście przekonać o zaletach przenośnika. W tym celu Remmer Schrage opuścił rodzinny Friedeburg we Wschodniej Fryzji i przejechał ze swoim eksponatem cały kraj wszerz i wzdłuż, zbierając nie tylko uznanie, ale też, a może przede wszystkim – zamówienia. Przenośniki łańcuchowo-rurowe i przenośniki szybowe znalazły zastosowanie w wielu branżach i są obecnie używane nie tylko we Wschodniej Fryzji, lecz na całym świecie. Z mobilnego urządzenia demonstracyjnego (które zresztą do dziś można obejrzeć we Friedeburgu) powstał cały dział techniczny. Od 1987 r. firmaSchrage wyprodukowała ponad 2.300 urządzeń, nieustannie ulepszając przenośniki łańcuchowo-rurowe i przenośniki szybowe. Obecnie przedsiębiorstwem kierują synowie Ralf i Frank Schrage, którzy pracują z nie mniejszym zaangażowaniem, niż ich ojciec.
Na przykład wówczas, gdy dostarczane są próbki nowych lub niezwykłych materiałów sypkich, stanowiące nowe wyzwania dla konstruktorów.

Nie na darmo motto Schrage brzmi:
„Dostarczamy rozwiązania”— i tak pozostanie także w przyszłości.