Jakość nie jest dla nas tylko hasłem.
Możemy ją także udowodnić.

Zaufanie jest dobre. Certyfikaty są jednak lepsze - tu zobaczą Państwo czarno na białym, według jakich standardów pracujemy.DIN EN ISO 9001

(Nr reg. Q1 0103040)
Każdy, kto tak jak my uzyskał ten certyfikat, udowadnia, że satysfakcja Klientów jest dla niego priorytetem. W Księdze Zarządzania Jakością zdefiniowano, jaką pracę wykonujemy, aby codziennie być troszeczkę lepszym w tym, co robimy.

Dzięki normie DIN EN 9100 mogą Państwo być pewni, że nie tylko mówimy o jakości, lecz codziennie udowadniamy ją od nowa.

Certyfikat DIN EN ISO 9001

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI WYŻSZYMI I ZWIĄZKAMI

Ścisła współpraca z uniwersytetami, szkołami wyższymi i związkami branżowymi nieustannie poszerza naszą wiedzę w zakresie transportowania materiałów sypkich. Nasza ciekawość w połączeniu z ambicjami stanowią siłę napędową i umożliwiają nam nieustanne prowadzenie
badań i optymalizacji, dzięki którym klienci mogą być całkowitą pewność w odniesieniu do
jakości naszych produktów.

Deutscher Schüttgut-Industrie Verband DSIV e. V.

Znak CE

Sprawiamy, że nasza jakość staje się wyraźnie widoczna. Znak CE umieszczany na naszych przenośnikach łańcuchowo-rurowych pokazuje wszystkim, że urządzenia które produkujemy spełniają nakładane na nie unijne wymogi.

 

Znak CE stanowi potwierdzenie deklaracji, że nasze przenośniki łańcuchowo-rurowe jako urządzenia niezależne spełniają wymogi przepisów wspólnotowych oraz że są one poddawane procedurom oceny zgodności (jak np. ocena ryzyka, analiza zagrożeń, kontrola zgodności z normami).

Certyfikat spawalniczy zgodny z DIN EN ISO 3834-3

(Nr reg. W3 0103040)
Teraz w wersji urzędowej: Nasza firma spełnia wszystkie wymogi jakościowe norm grupy DIN EN ISO 3834 w zakresie produkcji spawanych elementów oraz konstrukcji. Certyfikatem objęte są zarówno prace spawalnicze w produkcji jednostkowej jak i w zakresie montażu oraz napraw. To kolejny przyczynek do zapewnienia jakości naszych produktów.
Certyfikat spawalniczy

ZEZWOLENIE-ROSTECHNADZOR

Kolejny certyfikat dla urządzeń i wyposażenia lokalizacji produkcyjnych o wysokim potencjale zagrożenia na terenie Rosji. 
Za wystawianie zezwoleń RTN odpowiada rosyjski Federalny Urząd ds. Nadzoru Ekologicznego, Technologicznego i Atomowego ROSTECHNADZOR (dawniej GGTN – GOSGORTECHNADZOR).
Certyfikat stanowi potwierdzenie, że produkowane przez nas przenośniki łańcuchowo-rurowe nie są objęte regulacją, a tym samym nie wymagają wystawiania certyfikatu.
Zezwolenie RTN

Certyfikat EAC

Certyfikat EAC stanowi potwierdzenie, że nasze przenośniki łańcuchowo-rurowe zostały przedstawione akredytowanej placówce na terenie unii celnej, oraz że spełniają wymagania techniczne odnośnych regulacji. Certyfikat jest potwierdzeniem, że nasze środki transportu bliskiego spełniają wymagania minimalne i nie podlegają certyfikacji wg TR-ZU. Certyfikat obowiązuje na terenie Rosji, Białorusi i Kazachstanu.
Certyfikat EAC 

Certyfikat higieniczny

Także ten certyfikat obowiązuje wyłącznie w Rosji, gdzie jest niezbędny. Potwierdza on, że produkty Schrage i wszystkie wymagane warunki techniczne są zgodne z odpowiednimi rosyjskimi normami higienicznymi.
Certyfikat higieniczny

ATEX

… nie jest certyfikatem. ATEX to dyrektywa, której wymogi realizuje produkcja Schrage we Friedeburgu: dyrektywa ATEX 2014/34/UE (wcześniej 94/9/WE lub „ATEX 95”) reguluje wprowadzanie do obrotu produktów przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Celem dyrektywy jest ochrona osób pracujących właśnie w takich strefach zagrożonych wybuchem. To dlatego zawiera ona zasadnicze wymogi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, których muszą przestrzegać producenci. Schrage pracuje nie tylko zgodnie wymogami tej dyrektywy, realizuje również system zapewnienia jakości w zakresie produkcji, odbioru końcowego i kontroli przenośników oraz podzespołów pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.