Przenośnik kubełkowy vs. Przenośnika rurowo-łańcuchowego

Fördertechnik im Vergleich

Schrage Aplikacje Porównanie technologii Przenośnik kubełkowy

Becherwerk im Vergleich mit Rohrkettenförderer

Becherwerk

 • przy odpowiednim dodawaniu/
odbieraniu produktu zmniejsza
się niszczenie ziarenek materiału
 • przenośnik przeznaczony dla materiałów o większej ziarnistości/grubości
 • możliwość zwiększania wydajności
 • możliwość transportu na większe wysokości
 • mniejsze tarcie a tym samym mniejsze zużycie

Rohrkettenförderer

 • bardzo trwały system pyłoszczelny
 • łatwy do napełnienia i opróżnienia
 • znacznie mniejsze nakłady związanie
z czyszczeniem dzięki konstrukcji bez miejsc niedostępnych
 • możliwe wiele wlotów i wylotów
 • znacznie mniejszy zakres niezbędnej konserwacji, ponieważ przy pionowym transporcie materiału sypkiego nie
jest wymagana stacja napinająca
 • system transportowy zabezpieczony przed przejściem płomieni i odporny
na uderzenie ciśnienia
 • możliwość zastosowania wielu wariantów dzięki elastycznemu prowadzeniu liniowemu
Zapytaj o przenośnik łańcuchowo-rurowy

Przenośnik kubełkowy

Przenośniki kubełkowe (zwane także elewatorami) to przenośniki do transportu ciągłego do pionowego przenoszenia ładunków sypkich wszelkiego rodzaju.
 
Przenośnik kubełkowy ma jedną górną stację (z osią napędową, silnikiem i przekładnią) oraz jedną  stację zwrotną. Stalowe szyby  wyciągowe do realizacji ruchu do góry i na dół pomiędzy stacjami nawrotnymi nazwane są „Kominami elewatorów“ lub „Szybami“.
 
Na obiegowym cięgnie, łańcuchu drabinkowym (przenośnik kubełkowy łańcuchowy)
lub na pasie (przenośnik łańcuchowy pasowy) zamocowane są pojemniki ze stali lub tworzywa sztucznego w kształcie litery 'V'. Pojemniki te napełniane są w sposób ciągły materiałem metodą posuwu lub zsuwania, który następnie transportowany jest do góry, gdzie po minięciu górnej stacji zwrotnej  wysypany zostaje na zsuwnię  wyładowczą.
 
Przenośniki kubełkowe wymagają w zależności od szerokości konstrukcyjnej, pojemności użytkowej kubełków oraz w zależności od wysokości przenoszenia dość dużej mocy napędowej. Ze względu na masę własną kubełków i łańcuchów możliwe do uzyskania wysokości przenoszenia są ograniczone. Niemal nie spotyka się urządzeń zapewniających przenoszenie w górę na wysokość przekraczającą 120 m. 

Często stosowane w sektorach przemysłowych