Hero-Image

Chemický a farmaceutický průmysl

Ta pravá chemie.

Vysoké nároky na procesní vybavení v chemickém průmyslu si v ničem nezadají s těmi v potravinářském průmyslu. Vysoce citlivý sypký materiál vyžaduje šetrnou přepravu. Toxické nebo částečně i výbušné látky se musí uchovávat v uzavřených,

systémech chráněných proti výbuchu, aby byla zajištěna co nejvyšší míra bezpečnosti pro personál obsluhy. Naše trubkové řetězové dopravníky to garantují pečlivě navrženou konstrukcí a oddělenými, uzavřenými dopravními komorami.

Pečlivě zvolené komponenty a materiály jsou odolné vůči agresivním chemickým látkám. Individuálně navržená řešení pro vysokokapacitní přepravu sypkých materiálů a dokonalé výsledky práce i v případě náročných hygroskopických sypkých materiálů nebo toxických chemických látek. Každý trubkový řetězový dopravník je navržen tak, aby byl bezpečný pro potraviny a bylo ho možné podle potřeby individuálně doplnit o další způsoby čištění, jako jsou kartáče nebo čisticí trysky pro CIP čištění.

Vždy připraveni.

Víme, co váš sypký materiál potřebuje.

Ralf Ronken

+49 4465 9469-24

Ralf Ronken-Image