Hero-Image

Recyklace a likvidace

Bohaté možnosti recyklování.

Odvětví likvidace a recyklace vyžaduje s ohledem na povahu sypkého materiálu vysokou míru flexibility. Nejdrobnější částice se musí přepravovat a zpracovávat se stejnou spolehlivostí jako hrubý zbytkový odpad. Přeprava

proto musí probíhat bez prachu, plynů nebo zápachů, aby byla vždy garantována bezpečnost provozu a zdraví zaměstnanců.

Zbytky PVC pro výrobu plastových profilů. Skleněné granuláty. Plniva pro výrobu recyklovaného papíru. Zbytky po zpracování dřeva pro výrobu dřevotřískových desek nebo železný prášek pro recyklaci kovů. Naše trubkové řetězové dopravníky

překonávají svým trojrozměrným liniovým vedením i ten největší výškový rozdíl a díky uzavřenému systému jsou zárukou naprosto čisté přepravy bez rizika kontaminace materiálu.

Vždy připraveni.

Víme, co váš sypký materiál potřebuje.

Walter Schulz

Prodej – domácí

+49 4465 9469-21

Walter Schulz-Image