Hero-Image

Nerostné suroviny a stavební materiály

Bez písku v převodovce.

Ten se zachytává po cestě v našem trubkovém řetězovém dopravníku. V odvětví nerostných surovin a stavebních materiálů je třeba překonat náročné dopravní trasy s minimálními nároky na prostor. Trubkovým řetězovým dopravníkem je možné

volně tekoucí sypký materiál, jako jsou nerostné suroviny pro výrobu cementu, oxid hořečnatý nebo uhličitan vápenatý, dopravovat přímo do míchaček, míchadel nebo jiných plnicích stanic s minimální prašností a bez poškození produktu.

Díky trojrozměrnému liniovému vedení je možné snadné spojení s každým výrobním krokem. Koncepce oddělených dopravních komor společně se speciálně navrženým dopravním systémem spolehlivě zamezuje ztrátám soudržnosti u směsí sypkých materiálů. Efektivně se tím předchází výkyvům v kvalitě. Celý výrobní řetězec je pak možné doplnit o naší dopravníkovou techniku a chytře zjednodušit pracovní proces. Tímto způsobem lze zkrátit různé dopravní trasy a maximálně se vyhnout potřebě meziskladování.

Vždy připraveni.

Víme, co váš sypký materiál potřebuje.

Timo Janßen

Technické zpracování projektu

+49 4465 9469-60

Timo Janßen-Image