Hero-Image

Dřevařský průmysl

Cesta z lesa.

A se správným systémem k cíli! Obrobení, zpracování, zušlechtění nebo recyklování dřeva – to vše jsou běžné aktivity prováděné v dřevařském průmyslu. V každé z těchto společností se naše trubkové řetězové dopravníky používají k

přepravě pilin, dřevěného odpadu nebo hoblin pro výrobu dřevotřískových desek nebo štěpky. Bez problémů je možné také přepravovat celulózu a příměsi či lepidla.

Granule, pelety, prášek, drť, vločky, vlákna. Pomocí systémů Schrage, z nichž některé se konstruují speciálně k jednomu konkrétnímu účelu, je možné spolehlivě přepravit mezi jednotlivými výrobními kroky i komplikované nanočástice, fluidizující sypký materiál nebo kal. S použitím našich trubkových řetězových dopravníků se sypké materiály spolehlivě přivádějí do probíhajícího procesu a zamezují otěru a ztrátám soudržnosti u směsí.

Vždy připraveni.

Víme, co váš sypký materiál potřebuje.

Timo Janßen

Technické zpracování projektu

+49 4465 9469-60

Timo Janßen-Image