Hero-Image

Kovodělný průmysl

Směsi sypkých materiálů tvrdé jako beton.

Kovodělný průmysl vyžaduje systémy a materiály, které odolají vysokému zatížení. Přeprava sypkých materiálů, jako je ruda, prach nebo kal, v prostředí s vysokými teplotními rozdíly, se musí navrhnout

odpovědně a spolehlivě realizovat. Naše trubkové řetězové dopravníky jsou také ideálně vhodné k odvozu vedlejších produktů výroby, jako je struska nebo prach z filtrů.

 

Čistě, plynotěsně a tlakotěsně. Mimořádně šetrně k produktu a zároveň provozně bezpečně v prostředích s nebezpečím výbuchu, k tomu navíc možnost provedení podle požadavků normy ATEX. Díky pečlivému výběru materiálů a progresivní konstrukci jsou naše dopravníky nesmírně odolné a mají nízké nároky na údržbu. Po jednoduchém uvedení do provozu systém přepraví téměř všechny volně tekoucí sypké materiály – ať už prašné, zrnité nebo hrubé – bez ztráty soudržnosti směsi a s vyprázdněním téměř všech zbytků.

 

Pro projekt každého zařízení jsou rozhodující velikost zrn, objemová hmotnost a průtokové chování přepravovaného produktu. V závislosti na dopravovaném materiálu volí společnost Schrage speciální materiály a tloušťky stěn a také nestandardní projektová řešení, která procházejí četnými zkouškami v našem vlastním vývojovém centru. Vzhledem k tomu, že se každý dopravník individuálně konfiguruje a upravuje podle požadavků zákazníka, není potřeba ho v místě použití nijak přestavovat.

Vždy připraveni.

Víme, co váš sypký materiál potřebuje.

Christian Schmidt

Technické zpracování projektu

+49 4465 9469-22

Christian Schmidt-Image