Hero-Image

Uhelný průmysl

Trefa do černého.

V uhelném průmyslu se kladou vysoké požadavky na prevenci prašnosti a na řešení vysokých teplotních rozdílů. Jemný prach musí být možné dopravovat stejně snadno jako hrubozrnné sypké materiály. S

teplotní odolností až 350 °C může náš trubkový řetězový dopravník snadno odvážet prach z filtrů v uhelných elektrárnách nebo horký popel z pece.

Nízká prašnost, nízké nároky na údržbu.

Čistě, plynotěsně a tlakotěsně. Mimořádně šetrně k produktu a zároveň provozně bezpečně v prostředích s nebezpečím výbuchu, k tomu navíc možnost provedení podle požadavků normy ATEX. Díky pečlivému výběru materiálů a progresivní konstrukci jsou naše dopravníky nesmírně odolné a mají nízké nároky na údržbu. Po jednoduchém uvedení do provozu systém přepraví téměř všechny volně tekoucí sypké materiály – ať už prašné, zrnité nebo hrubé – bez ztrát soudržnosti u směsí a s vyprázdněním téměř všech zbytků.

Vždy připraveni.

Víme, co váš sypký materiál potřebuje.

Ralf Ronken

+49 4465 9469-24

Ralf Ronken-Image