Hero-Image

Energetika

Plný energie.

V energetickém průmyslu se musí citlivý a částečně nebezpečný sypký materiál přepravovat s plnou odpovědností. Naše spolehlivá dopravní technika bezpečně přivádí tyto materiály do procesu spalování, dopravuje je

do skladu nebo je přepravuje zevnitř ven a zase zpět. Bez problémů je možné integrovat strmá stoupání či vložené vstupy nebo zařízení přizpůsobit místním podmínkám.

Kamenivo, vedlejší produkty výroby, odpadní materiály. Nebezpečné zboží, jako je toxický prach z filtrů ze spalování odpadu. Paliva jako dřevěné pelety, sláma, uhlí nebo rašelina. Náš trubkový řetězový dopravník je vhodný pro provozně bezpečnou přepravu materiálu podle požadavků normy ATEX. Samozřejmostí je spolehlivá doprava, bezprašná překládka a široká nabídka přídavných modulů pro individualizaci zařízení.

Vždy připraveni.

Víme, co váš sypký materiál potřebuje.

Christian Schmidt

Technický koordinátor

+49 4465 9469-22

Christian Schmidt-Image