System rozładunku big bagów

Przykłady zastosowania

Schrage Aplikacje Przykłady zastosowania System rozładunku big bagów

System rozładunku big bagów – szybki, łatwy i bezpieczny transport materiałów sypkich

Szczególne wyzwanie dla instalacji załadowczych i przeładunkowych: projekt techniczny uwzględniający właściwości produktu oraz lokalne uwarunkowania.

Szczególne wyzwanie dla instalacji załadowczych i przeładunkowych: projekt techniczny uwzględniający właściwości produktu oraz lokalne uwarunkowania.

Mając to na względzie firma Schrage Conveying Systems zaprojektowała uniwersalne rozwiązanie oparte na przenośniku łańcuchowo-rurowym łączące w sobie delikatny transport surowca i elastyczność. System rozładunku big bagów Schrage działa niezależnie od innych instalacji – 
w formie stacjonarnej lun na życzenie mobilnej. Każdy przenośnik konfigurujemy indywidualnie i dostosowujemy do potrzeb klienta, dzięki czemu klient nie musi modyfikować istniejącej infrastruktury.

Prosty w obsłudze system rozładunku big bagów – wystarczy podłączyć wtyk do gniazda

Do pracy wymagane jest tylko przyłącze elektryczne i płaska powierzchnia o wystarczającej nośności. System może być dostarczany w stanie całkowicie zmontowanym, jeżeli jego długość nie przekracza 10 m. Urządzenie stanowi doskonałe rozwiązanie wielu problemów związanych z napełnianiem autosilosów, worków, kontenerów, wagonów lub big bagów. Kompaktowy przenośnik łańcuchowo-rurowy sprawdza się również doskonale przeładunku materiałów sypkich do mieszalników, mieszadeł, młynów i stacji napełniania, czyli maszyn zaprojektowanych do dalszej obróbki materiałów sypkich.

Zależnie od wymaganej wydajności system rozładunku big bagów jest dostępny w pięciu różnych rozmiarach, przy czym oznaczenia poszczególnych typoszeregów (115, 135, 160, 200 oraz 270) odnoszą się do średnic zastosowanych rur. Dzięki różnym wielkościom konstrukcyjnym możliwe jest przenoszenie ładunków sypkich o frakcji uziarnienia do 50 mm, gęstości nasypowej powyżej 2 t/m³ przy przepustowości do 80 m³/h. 
Opcjonalnie dostępny jest również system wyposażony w regulację wysokości, w którym pionowy ruch zasypu umożliwia dopasowanie do warunków instalacji załadowczej. Rozwiązanie takie umożliwia bezproblemowe ustawienie optymalnej pozycji roboczej. Uzupełnienie wariantu podstawowego stanowi wyposażenie, jak np. zintegrowana śluza łopatkowa umożliwiająca dozowanie materiału sypkiego lub stacja masująca ułatwiająca swobodny odpływ materiału.

Technika transportu bliskiego Schrage –
 nieodzowna w wielu branżach

Dzięki różnorodności transportowanych materiałów sypkich systemy rozładunku big bagów z Friedeburga można znaleźć na całym świecie w najróżniejszych branżach. Systemy transportu bliskiego przenoszą prawie wszystkie płynne materiały sypkie, począwszy od pyłów, przez materiały ziarniste, aż po gruboziarniste materiały sypkie. Urządzenia gwarantują czysty, gazoszczelny i hermetyczny załadunek płynnych materiałów sypkich: Zamknięty system rozładunku big bagów umożliwia szybki, bezpyłowy i wolny od zanieczyszczeń transport wymagających i wrażliwych materiałów sypkich.

Specjalna konstrukcja przenośnika pozwala zapewnić niewielki stopień uszkodzeń ziarna i bardzo łagodny transport materiałów sypkich oraz bezpieczeństwo eksploatacyjne przemieszczania produktów wybuchowych. Na specjalne życzenie nasze urządzenia dostępne są również w wersji zgodnej z dyrektywą ATEX. 
Już od kilkudziesięciu lat Schrage projektuje rozwiązania w zakresie transportu materiałów sypkich. Dlatego nasze doświadczenie pozwala na ocenę parametrów prawie każdego produktu. Decydującą kwestią w konstrukcji każdej instalacji jest wielkość ziarna, ciężar nasypowy oraz właściwości przepływowe materiału.

Zależnie od transportowanego medium Schrage
dobiera różne materiały i konstruuje ściany o zróżnicowanej grubości. Stosujemy również konstrukcje charakterystyczne dla danego projektu, które zdały liczne testy przeprowadzane w naszym Dziale Technicznym.

System rozładunku big bagów z Friedeburga znajduje swoje zastosowanie prawie we wszystkich gałęziach przemysłu – a oto kilka przykładów:

Przemysł spożywczy

mąki, mleko w proszku, skrobia, herbata, cukier, sól, pieprz, słód, płatki kukurydziane itd.

Rolnictwo

zboża, ziarna kawy, orzechy, słód, rośliny strączkowe, gorczyca, nasiona itd.

Przemysł materiałów budowlanych

piasek, ziemia, cement, wapno, glina, gips, kalcyt itd.

Przemysł paszowy

pszenica, jęczmień, owies, żyto, kukurydza, groch, proso, pellety itd.

Przemysł chemiczny

granulaty tworzyw sztucznych, proszki do prania, nawozy, pestycydy, siarczany, PTA, itd.

Przemysł paliwowy

pellety, zrębka, mączka mięsno-kostna, brykiety, węgiel, biomasa.

Różnica w stosunku do klasycznych systemów przeładunkowych

W rzeczywistości w wielu branżach przeładunek materiałów sypkich jest dziś nadal realizowany ręcznie lub za pomocą wózków wysokiego podnoszenia, co wymaga dużo czasu i generuje 
znaczne koszty. Można również stosować inne środki transportu bliskiego, np. przenośniki ślimakowe, przenośniki kubełkowe lub taśmowe. Nie zawsze są to jednak rozwiązania optymalne.

Wadą przenośników taśmowych jest ich znaczny rozmiar wynikający z niewielkiego kąta wzniosu uwarunkowanego ograniczeniami konstrukcyjnymi. Ponadto brak uszczelnienia sprawia, że przenośniki taśmowe można stosować wyłącznie w przypadku niepylących materiałów sypkich.
Przenośniki ślimakowe nie radzą sobie z kolei z transportem pylących materiałów sypkich o dobrych parametrach przepływowych: im bardziej stromy kąt nachylenia, tym większa (niepożądana) wysokość opadania strumienia zwrotnego. Do tego dochodzą jeszcze wysokie koszty związane z czyszczeniem oraz znaczne koszty zakupu. Podobne wady mają również stacjonarne przenośniki kubełkowe (elewatory).

Przenośniki łańcuchowo-rurowe górują nad konkurencją konstrukcją pozbawioną obszarów martwych, znacznie niższymi nakładami związanymi z czyszczeniem oraz możliwością szybkiej zmiany produktu. Dodatkowo taka forma przenośnika zapobiega rozwarstwianiu materiału sypkiego w czasie załadunku i gwarantuje prawie całkowite opróżnianie.

Rozładunek big bagów – 
ekonomiczny, ekologiczny, bezpieczny

Uniwersalny system rozładunku big bagów Schrage jest łatwy w obsłudze i bardzo bezpieczny. Każdy przenośnik łańcuchowo-rurowy jest przez nas indywidualnie konfigurowany, co umożliwia znaczną redukcję kosztów eksploatacji i obsługi po stronie klienta. Szczególne zalety przenośników łańcuchowo-rurowych wynikają z ich pyłoszczelności podczas procesu przeładunku, którą zapewnia całkowicie zamknięta konstrukcja, oraz stabilność systemu podczas załadunku. Do tego dochodzi jeszcze wysoki stopień opróżniania i samoczyszczenia, które umożliwiają zmianę produktu bez znacznych nakładów czasu i kosztów. Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów wszystkie nasze instalacje są odporne na oddziaływanie wpływów atmosferycznych, a tym samym przystosowane do eksploatacji w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu. Kolejne zalety z tym związane to niskie nakłady konserwacyjne, wysoka odporność na zużycie oraz możliwość
pracy w ekstremalnych warunkach atmosferycznych.

Taki skuteczny system rozładunku big bagów to nie tylko oszczędność czasu, to również redukcja całkowitych kosztów, szybka amortyzacja związana z krótką fazą rozruchu, wysoki poziom niezawodności, ekonomiczna eksploatacja które ukazują zalety uniwersalnego systemu rozładunku big bagów.

Czy masz jakieś pytania?

Nasze wyspecjalizowane osoby kontaktowe są do Państwa dyspozycji

Christian Schmidt

Techniczne opracowywanie projektów

+49 4465 9469-22

E-Mail Zadzwoń